(Chinhphu.vn) - Cổng TTĐT cơ quan chỉ đạo của chính phủ trân trọng trình làng tóm tắt đái sử đồng minh Vũ Đức Đam, Ủy viên trung ương Đảng, Ủy viên Ban Cán sự đảng bao gồm phủ, Phó Thủ tướng bao gồm phủ.


*
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam

- Thành phần gia đình: Công chức, viên chức

- Nghề nghiệp lúc được tuyển dụng: Sinh viên

- Ngày được tuyển dụng có tác dụng cán bộ, công chức, viên chức: 10/1989

- Trình độ được đào tạo:

Giáo dục phổ thông: 10/10

trình độ nghiệp vụ: Điện cơ, Luật, khiếp tế

Học hàm, học vị: Phó Tiến sĩ tởm tế thế giới cùng Quan hệ tởm tế quốc tế

Lý luận chủ yếu trị: Cao cấp

Ngoại ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Pháp

- Khen thưởng: Huân chương Lao động hạng tía năm 2011

- Kỷ luật: không

- Uỷ viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa: X

- Uỷ viên Trung ương Đảng khóa: XI, XII, XIII

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

10/1988 - 10/1990:

Kỹ sư, doanh nghiệp XNK và Dịch vụ Kỹ thuật Bưu điện, Tổng cục Bưu điện.

Bạn đang xem: Tóm Tắt Tiểu Sử Phó Thủ Tướng Vũ Đức Đam

10/1990 - 02/1992:

Chuyên viên, Ban phát triển kỹ thuật và Quan hệ đối ngoại, Tổng công ty Bưu thiết yếu viễn thông Việt Nam.

02/1992 - 4/1993:

Chuyên viên, Văn phòng Tổng cục Bưu điện.

4/1993 - 10/1994:

Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ cùng Hợp tác quốc tế, Tổng cục Bưu điện.

10/1994 - 11/1995:

Phó Vụ trưởng Vụ quan hệ quốc tế, Văn phòng thiết yếu phủ.

11/1995 - 8/1996:

Quyền Vụ trưởng rồi Vụ trưởng Vụ ASEAN, Văn phòng chính phủ.

8/1996 - 3/2003:

Thư ký kết rồi Trợ lý Cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt.

3/2003 - 8/2005:

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch rồi Phó Chủ tịch Thường trực ubnd tỉnh Bắc Ninh, Đại biểu HĐND tỉnh (từ mon 4/2004).

8/2005 - 11/2007:

Thứ trưởng Bộ Bưu bao gồm - Viễn thông (Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa X từ tháng 4/2006).

11/2007 - 5/2008:

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó túng thiếu thư Thường trực Tỉnh ủy tỉnh Quảng Ninh.

Xem thêm: Mẫu Tờ Khai Căn Cước Công Dân 2017, Mẫu Tờ Khai Căn Cước Công Dân

5/2008 - 3/2010:

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó túng bấn thư - Chủ tịch ubnd tỉnh Quảng Ninh.

3/2010 - 8/2010:

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, túng thư Tỉnh ủy, Chủ tịch ubnd tỉnh Quảng Ninh.

8/2010 - 8/2011:

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng (Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI từ tháng 01/2011), túng thiếu thư Tỉnh ủy tỉnh Quảng Ninh.

8/2011 - 11/2013:

Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Cán sự đảng thiết yếu phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng chính phủ.

11/2013 - 10/2019:

Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Cán sự đảng thiết yếu phủ, Phó Thủ tướng chủ yếu phủ.

10/2019 - 12/2019:

Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Cán sự đảng chủ yếu phủ, Phó Thủ tướng bao gồm phủ kiêm túng thư Ban Cán sự đảng Bộ Y tế.

12/2019 - 7/2020:

Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Cán sự đảng chính phủ, Phó Thủ tướng chủ yếu phủ kiêm bí thư Ban Cán sự đảng Bộ Y tế, điều hành công việc thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Từ 7/2020 đến nay:

Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Cán sự đảng chính phủ, Phó Thủ tướng thiết yếu phủ. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, được bầu lại vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Bài viết liên quan