Phân biệt tiền án, tiền sự là vấn đề gây khó khăn cho nhiều người trong xã hội bởi việc hạn chế về kiến thức pháp luật, đã làm họ còn có cách nhìn chưa được chính xác về vấn đề này. Trong bài viết này, sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn tiền án là gì? TIỀN SỰ là gì? Xử phạt hành chính có được coi là tiền sự theo quy định pháp luật không? Cũng như phân biệt được sự khác nhau giữa tiền án và tiền sự.

Đang xem: Tiền án là gì tiền sự là gì

*

Tội phạm chưa được xóa án tích.

Tiền án, tiền sự là gì?

Tiền án là gì?

Căn cứ vào Điều 69, Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017, theo đó tiền án (hay còn gọi là án tích) được hiểu là đặc điểm xấu về nhân thân của người bị kết án và áp dụng hình phạt được ghi và lưu lại trong lý lịch tư pháp trong thời gian luật định.

Một người được xóa án tích được coi là chưa bị kết án.

Tiền sự là gì?

Một người có hành vi vi phạm pháp luật nhưng không đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của Bộ luật Hình sự, mà bị xử phạt hành chính, kỷ luật. Trong trường hợp họ đã thực hiện xong hình phạt nhưng chưa được xóa kỷ luật, xóa vi phạm hành chính thì coi là người có tiền sự.

Sự khác nhau giữa tiền án và tiền sự

Tiền án và tiền sự là hai thuật ngữ khác nhau, được sử dụng trong các phạm vi khác theo quy định của pháp luật. Các điểm khác biệt giữa tiền án và tiền sự bao gồm:

Định Nghĩa: Như đã đề cập trong phần định nghĩa trên của hai thuật ngữ này khác nhau;

Phạm vi sử dụng

Tiền án được sử dụng trong Bộ luật Hình sự;Tiền sự được sử dụng trong Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Xem thêm:

Loại trách nhiệm phát sinh

Tiền án phát sinh với người bị truy cứu trách nhiệm hình sự nhưng chưa được xóa án tích theo quy định tại Điều 69 – 72, Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi, bổ sung 2017.Tiền sự phát sinh đối với người bị xử lý vi phạm hành chính, kỷ luật, phải chịu trách nhiệm hành chính theo Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Các trường hợp được xóa tiền án, tiền sự

Một người coi là không có tiền án khi được xóa án tích trong các trường hợp đương nhiên xóa án tích (Điều 70), xóa án tích theo quyết định của Tòa án (Điều 71), xóa án tích trong các trường hợp đặc biệt (Điều 72).Một người được coi là không có tiền sự khi được thời hạn 06 tháng, kể từ ngày chấp hành xong quyết định xử phạt hoặc 01 năm đối với quyết định hành chính khác hoặc từ ngày hết thời hiệu thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính mà không tái phạm

Nếu trong thời hạn 02 năm, kể từ ngày chấp hành xong quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính hoặc 01 năm kể từ ngày hết thời hiệu thi hành quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính mà không tái phạm

Hậu quả pháp lý khi xóa tiền án, tiền sự

Một người được xóa án tích coi như chưa bị kết án (Điều 69, Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017).Một người khi được coi như chưa bị xử phạt vi phạm hành chính tại Điều 7, Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012, sửa đổi, bổ sung 2020 thì người đó sẽ không bị coi là đã bị xử phạt vi phạm hành chính.

Thủ tục xóa tiền án, tiền sự

Thủ tục xóa án tích: Đối với trường hợp đương nhiên xóa án tích, người làm đơn xin xóa án tích, trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận được đơn, cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp sẽ cấp phiếu lý lịch tư pháp nếu xét thấy đơn hợp lệ.

Đối với các trường hợp quy định tại Điều 71, 72, Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi, bổ sung 2017 do Tòa án quyết định.

Thủ tục xin giấy xác nhận không có tiền sự: Tương tư như thủ tục xác nhận không có tiền án

*

Giấy xác nhận không có tiền án.

Xem thêm:

Vai trò Luật sư hướng dẫn phân biệt giữa tiền án và tiền sự

*

Luật sư tư vấn.

Phân biệt tiền án, tiền sự là vấn đề gây nhiều khó khăn cho những người bình thường. Nhiều trường hợp trong thực tế vì việc có cách hiểu sai về tiền án, tiền sự dẫn đến có lý lịch tư pháp xấu, ảnh hưởng đến quá trình học tập, lao động sau khi chấp hành xong hình phạt. Khi bị rơi vào trong trường hợp này, đừng quá lo lắng chúng tôi cung cấp các dịch vụ pháp lý liên quan:

Tư vấn, giải đáp rõ cho thân chủ các thắc mắc liên quan đến tình trạng pháp lý của bản thân họ;Hướng dẫn, hỗ trợ soạn thảo mẫu đơn xóa án tích;Đại diện thân chủ thực hiện thủ tục xóa án tích, xác nhận không có tiền sự tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *