Thu nhậpcủa người dân tăng từ 30 – 40% trong 10 năm qua, đạt trung bình 4.000 USD/người/năm. Việt Nam đạt Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ của Liên Hợp Quốc về xóa đói giảm nghèo trước thời hạn 10 năm.

Đang xem: Thu nhập trung bình của người việt nam trong năm 2021 đạt 4,2 triệu đồng/tháng

Đây là thông tin được chia sẻ tại hội thảo “Đánh giá 10 năm thực hiện chính sách an sinh xã hội giai đoạn 2012 – 2020” do Bộ LĐ-TB-XH và Tổ chức lao động quốc tế (ILO) tổ chức ngày 20.4.

*

Thu nhập của người dân Việt Nam đã tăng 30 – 40% trong 10 năm qua

Theo Thứ trưởng Bộ LĐ-TB-XH Nguyễn Văn Hồi, đến thời điểm này, Việt Nam cơ bản hình thành hệ thống an sinh xã hội (ASXH) bao phủ toàn dân. Các chính sách ASXH đang dần tiếp cận theo hướng dựa trên quyền được an sinh của người dân, đồng thời phù hợp với xu thế chung của quốc tế.

Nhiều mục tiêu thiên niên kỷ hoàn thành trước thời hạn; chỉ số phát triển con người được cải thiện, góp phần phát triển kinh tế – xã hội, bảo vệ môi trường và nâng cao phúc lợi xã hội, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Xem thêm:

Trong 10 năm qua, bình quân mỗi năm cả nước giải quyết chế độ trợ cấp một lần cho 6.000 – 8.000 trường hợp người có công với cách mạng; giải quyết việc làm trong nước cho 1,5 – 1,6 triệu người.

Tỷ lệ thất nghiệp duy trì ở mức 2 – 2,2%. Số người tham gia bảo hiểm xã hội tăng từ 10,2 triệu người năm 2011 lên gần 16,6 triệu người vào năm 2021. 95% dân số có thẻ bảo hiểm y tế, cung cấp nước sạch, giá viễn thông của Việt Nam thuộc nhóm rẻ nhất trong khu vực.

Bên cạnh đó, thu nhập của người dân tăng từ 30 – 40% trong 10 năm, đạt trung bình 4.000 USD/người/năm; tỷ lệ nghèo giảm trung bình 1 – 2%/năm. Thu nhập bình quân của hộ nghèo đến cuối năm 2020 tăng 3,5 lần so với năm 2010. Việt Nam đạt Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ của Liên Hợp Quốc về xóa đói giảm nghèo trước thời hạn 10 năm và được cộng đồng quốc tế đánh giá là hình mẫu trong cuộc chiến chống đói nghèo…

Đặc biệt, trong năm 2020 và 2021, trong bối cảnh tác động của Covid-19, Việt Nam đã cơ bản đảm bảo được ASXH cho người dân, không để ai thiếu ăn, thiếu mặc.

Nới lỏng tối đa các biện pháp phòng dịch Covid-19

Một số chính sách chưa “bao phủ”, thiếu bền vững

Bên cạnh những kết quả đạt được, Thứ trưởng Nguyễn Văn Hồi cho rằng, một số chính sách ASXH chưa bao phủ hết các nhóm đối tượng, thiếu bền vững, thực hiện thiếu đồng bộ, chưa đồng đều giữa các địa phương, chênh lệch về mức sống, hưởng thụ văn hóa, tinh thần giữa các vùng, miền, nhóm đối tượng… còn lớn.

Mức trợ cấp xã hội còn thấp, chất lượng an sinh xã hội có mặt còn hạn chế, đời sống của một bộ phận dân cư còn nhiều khó khăn. Hệ thống quản lý còn bất cập, trình độ quản lý chưa cao, vẫn còn hiện tượng lạm dụng, trục lợi chính sách.

Xem thêm:

Ông Hồi chia sẻ: “Thời gian tới, Việt Nam cần có kế hoạch tổng thể nghiên cứu, tổng kết, đánh giá các chính sách ASXH hiện hành và nghiên cứu xây dựng, đề xuất với T.Ư một nghị quyết mới về chính sách xã hội cho giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045 là hết sức cần thiết, nhằm quản lý và phát triển xã hội phù hợp với mục tiêu đưa Việt Nam trở thành một nước đang phát triển có thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và là nước phát triển có thu nhập cao vào năm 2045. Trong đó, xác định đầu tư cho con người, cho chính sách xã hội là đầu tư cho phát triển nhằm đạt được mục tiêu phát triển nhanh và bền vững”.

Để Việt Nam tiến tới tầm nhìn an sinh xã hội cho toàn dân, bà Ingrid Christensen, Giám đốc ILO Việt Nam, nhấn mạnh Việt Nam phải tiếp tục dành những nỗ lực và nguồn lực đáng kể để tăng cường hệ thống an sinh xã hội trên nhiều chiều cạnh khác nhau.

Theo các chuyên gia ILO, việc cải cách các chính sách ASXH cần được thiết kế và thực hiện dựa trên một loạt các nguyên tắc như: phối hợp và liên kết nhiều hơn giữa các chính sách và can thiệp khác nhau; hệ thống ASXH nhạy cảm hơn về giới và phản ứng với sốc; đảm bảo ASXH, không bỏ lại ai phía sau; thúc đẩy sự tham gia của nhiều bên liên quan trong quá trình hoạch định chính sách ASXH…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *