Giới thiệu các đơn vị trực trực thuộc sở quy hướng - Kế hoạch Quy hoạch tin tức dự án Tin tức tin tức - Sự kiện thông tin về gần kề hạch cung cấp GPLX Thông tin bình yên giao thông Văn bạn dạng quản lý ra mắt thông tin Số liệu báo cáo thông tin nội bộ Văn phiên bản nội bộ mẫu biểu - Tài liệu tin tức cần biết Mạng lưới giao thông vận tải đường bộ

Bạn đang xem: Thanh tra giao thông có được quyền dừng xe xử phạt như csgt?

*

Xem thêm: Ý Nghĩa Hạc Giấy Và Cách Gấp Hạc Giấy Có Ý Nghĩa Gì Hay Nhất

Giới thiệu
các đơn vị trực ở trong sở quy hoạch - Kế hoạch Quy hoạch thông tin dự án Tin tức thông tin - Sự kiện thông tin về tiếp giáp hạch cấp GPLX Thông tin an ninh giao thông Văn bạn dạng quản lý chào làng thông tin Số liệu báo cáo thông tin nội bộ Văn phiên bản nội bộ mẫu mã biểu - Tài liệu thông tin cần biết Mạng lưới giao thông đường bộ

*

Điện thoại: 02703.823776

banvethicong.com.vn

Vị trí, chức năng: 1.1. điều tra giao thông vận tải đường bộ là phòng ban của Sở giao thông - Vận tải, thuộc khối hệ thống thanh tra giao thông vận tải, có trách nhiệm giúp giám đốc Sở thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành vào phạm vi nhiệm vụ, quyền lợi do giám đốc Sở phân công. 1.2. điều tra Sở là đơn vị hạch toán độc lập, được mở thông tin tài khoản tại Kho tệ bạc Nhà nước và có con vệt riêng để thanh toán giao dịch công tác. Nhiệm vụ với quyền hạn: 2.1. Kiến thiết chương trình, chiến lược thanh tra hành chính, tranh tra siêng ngành giao thông vận tải đường bộ trình người có quyền lực cao Sở phê thông qua và tổ chức triển khai chương trình, kế hoạch đó. 2.2. Tiến hành nhiệm vụ, nghĩa vụ và quyền lợi thanh tra hành bao gồm (thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ được giao của tổ chức, cá thể thuộc thẩm quyền cai quản trực tiếp của Sở): - Thanh tra, kết luận, đưa ra quyết định theo thẩm quyền hoặc đề nghị cơ quan bao gồm thẩm quyền đưa ra quyết định xử lý. - chủ trì hoặc phối phù hợp với cơ quan lại có liên quan trong việc triển khai nhiệm vụ, quyền lợi thanh tra hành chính theo phía dẫn của thanh tra tỉnh. 2.3. Về Thanh tra chuyên ngành giao thông vận tải theo chế độ tại khoản 4, Điều 12 Nghị định số 136/2004/NĐ-CP: - Thanh tra, khám nghiệm và xử phạt phạm luật hành chính so với cơ quan, tổ chức cá thể trong việc chấp hành những quy định về điều kiện, tiêu chuẩn và các biện pháp bảo đảm bình an giao thông của kiến trúc đường bộ, đường thủy nội địa do địa phương trực tiếp quản ngại lý. - Thanh tra, kiểm ta cùng xử phạt phạm luật hành chính đối với cơ quan, tổ chức và cá thể trong câu hỏi chấp hành các quy định về điều kiện bảo đảm bình yên giao thông của phương tiện đi lại giao thông đường bộ và đường thủy trong nước (trừ tàu biển). - Thanh tra, kiểm tra và xử phạt vi phạm luật hành chính đối với tổ chức, cá thể trong câu hỏi chấp hành các quy định của lao lý về vận tải và dịch vụ hỗ trợ vận tải. - phối kết hợp và cung ứng chính quyền cấp cho huyện, cung cấp xã, thanh tra siêng ngành giao thông vận tải đường bộ của tw trong vấn đề thanh tra, chất vấn và xử phạt phạm luật hành chính đối với cơ quan, tổ chức, cá thể trong việc chấp hành những qui định về bảo vệ, chống xâm lăng hành lang bình yên đường bộ, hành lang đảm bảo luồng con đường thủy nội địa do trung ương trực tiếp quản ngại lý. - Thanh tra, khám nghiệm và xử phạt vi phạm luật hành chính so với các cơ sở đào tạo, tiếp giáp hạch, cấp thủ tục phép vị địa phương trực tiếp làm chủ trong việc thực hiện các luật pháp của luật pháp về đào tạo, cung cấp bằng, cung cấp phép, chứng chỉ chuyên môn, nghiệp vụ cho người điều khiển phương tiện giao thông vận tải và người vận hành phương tiện, vật dụng chuyên dùng trong giao thông vận tải vận tải. - Khi bao gồm yêu cầu, phối hợp với thanh tra siêng ngành giao thông vận tải đường bộ của tw trong việc thanh tra, bình chọn và xử phạt vi phạm luật hành chính đối với cơ sở chu chỉnh kỹ thuật phương tiện, thiết bị giao thông vận tải. - Phối phù hợp với lực lượng công an và những tổ chức, lực lượng có tương quan khác trong việc phòng ngừa cùng xử lý các vi phạm về đơn nhất tự an ninh giao thông vận tải. 2.4. Về xử lý khiếu nại, tố cáo: - công ty trì hoặc tham gia tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh theo luật của pháp luật. - Giúp giám đốc Sở xử lý khiếu nài nỉ về quyết định hànhh chính, hành động hành chính, đưa ra quyết định kỷ qui định của người có quyền lực cao Sở so với tổ chức cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý của Sở; xác minh, kết luận và con kiến nghị xử lý tố cáo về hành động vi phạm pháp luật của tổ chức, cá thể thuộc thẩm quyền thống trị của Sở theo trình tự, giấy tờ thủ tục do điều khoản quy định. - Theo dõi, kiểm tra những tổ chức thuộc thẩm quyền làm chủ của Sở trong vấn đề thi hành những quyết định năng khiếu nại, tố cáo. 2.5.Thực hiện công tác phòng ngừa, kháng tham nhũng trong nghành nghề giao thông vận tải ở địa phương theo quy định điều khoản về kháng tham nhũng. 2.6. Tuyên truyền, phổ biến, gợi ý và kiểm tra các đơn vị nằm trong Sởthực hiện các quy định của quy định về thanh tra, khiếu nại, tố cáo, phòng dự phòng và chiến đấu chống tham nhũng, thực hành thực tế tiết kiệm, kháng lãng phí. 2.7. Theo dõi, bình chọn việc tiến hành kết luật, ý kiến đề xuất và ra quyết định sau thanh tra; tổng hợp, báo cáo kết quả về công tác thanh tra hành chính, thanh tra siêng ngành và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kháng tham nhũng ở trong phạm vi cai quản của Sở. 2.8. Nhà trì tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra hành chính, thanh tra siêng ngành đến Thanh tra viên, cộng tác viên thanh tra; được thực hiện cộng tác viên thanh tra theo lao lý của pháp luật. 2.9. Quản lý tổ chức, biên chế, tài sản và ngân sách đầu tư phục vụ buổi giao lưu của thanh tra Sở. 2.10. Thực hiện nhiệm vụ, nghĩa vụ và quyền lợi khác theo chế độ của lao lý và chủ tịch Sở giao. Việc tiến hành các nhiệm vụ, quyền lợi và nghĩa vụ thanh tra về hạ tầng kỹ thuật đô thị thực hiện thao văn bản của Bộ, ngành bao gồm thẩm quyền hướng dẫn. Cơ cấu tổ chức triển khai bộ máy: - điều tra Sở có Chánh Thanh tra bởi vì Giám đốc Sở bổ nhiệm và miễn nhiệm trên các đại lý có sự thỏa hiệp thống duy nhất với Chánh thanh tra tỉnh và chủ tịch Sở Nội vụl. Các Phó Chánh điều tra là người giúp vấn đề cho Chánh điều tra Sở vì Giám đốc Sở chỉ định và miễn nhiệm theo đề nghị của Chánh thanh tra Sở. - Về cơ cấu tổ chức tổ chức cỗ máy: Giao Chánh điều tra Sở tất cả trách nhiệm thực hiện sắp xếp, tổ chức cỗ máy Thanh tra Sở theo hướng tinh, gọn, chuyển động có hiệu quả, sắp xếp cán bộ, công chức của đơn vị đúng theo tiêu chuẩn chỉnh nghiệp vụ trình độ chuyên môn Nhà nước giải pháp trình giám đốc Sở giao thông - vận tải phê coi xét trên đại lý có việc thỏa thuận thống độc nhất của chủ tịch Sở Nội vụ.