Trong thời gian thường xuyên thí điểm, Bộ thông tin và media phối phù hợp với các bộ, ngành, địa phương khuyến cáo trình Thủ tướng cơ quan chỉ đạo của chính phủ phương án sửa đổi, bổ sung hành lang pháp lý liên quan, bảo đảm an toàn phù phù hợp với tình hình thực tiễn.

Bạn đang xem: Khu công viên phần mềm quang trung

Chuỗi Công viên ứng dụng Quang Trung là tổ chức liên kết giữa Công viên phần mềm Quang Trung với các khu technology thông tin tập trung, khu phần mềm, trung tâm technology thông tin để triển khai các vận động sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực technology thông tin.

Chuỗi Công viên ứng dụng Quang Trung được thành lập với 2 thành viên ban đầu bao gồm: Công viên ứng dụng Quang Trung cùng Khu technology phần mềm Đại học giang sơn TPHCM (ITP) link với nhau nhằm mục đích kế thừa, vạc huy thương hiệu Công viên phần mềm Quang Trung, sản xuất hạ tầng đồng bộ, thống nhất, nâng cao năng lực si mê đầu tư, thúc đẩy cải cách và phát triển ngành công nghiệp công nghệ thông tin.

Xem thêm: Tỉnh Quảng Ninh Có Mấy Thành Phố, Tỉnh Quảng Ninh Có Bao Nhiêu Thành Phố

Trong quá trình hoạt động, Chuỗi Công viên ứng dụng Quang Trung được thu nạp thành viên là các khu technology thông tin tập trung, khu vực phần mềm, trung tâm technology thông tin và những khu khác có hoạt động cân xứng chức năng, trách nhiệm của khu công nghệ thông tin tập trung trên cơ sở tự nguyện tham gia.

Chuỗi Công viên ứng dụng Quang Trung được áp dụng các cơ chế ưu đãi so với khu công nghệ thông tin tập trung quy định trên Nghị định số 154/2013/NĐ-CP của chính phủ quy định về khu technology thông tin tập trung và được hưởng các chế độ ưu đãi không giống áp dụng đối với khu technology thông tin tập trung theo điều khoản của pháp luật. Ngân sách chi tiêu nhà nước (của trung ương và địa phương) cung ứng đầu tư, gây ra hạ tầng kỹ thuật các phân khu công dụng của member Chuỗi Công viên phần mềm Quang Trung theo chế độ của pháp luật.

Qua 20 năm hoạt động, mang lại nay, Công viên ứng dụng Quang Trung (QTSC) là khu technology thông tin tập trung trước tiên và thành công nhất trên Việt Nam. Đây là tế bào hình góp thêm phần thực hiện nay Nghị quyết của Đại hội Đảng cỗ TPHCM về di chuyển cơ cấu kinh tế tài chính với ngành công nghiệp điện tử - technology thông tin, xây dựng huấn luyện và giảng dạy đội ngũ nhân lực technology thông tin rất chất lượng cho TP. QTSC đã kiến tạo một hệ sinh thái xanh ngành công nghệ thông tin lớn số 1 tại việt nam trên gốc rễ liên kết công ty lớn - công ty trường - nghiên cứu: 1 doanh nghiệp có quy tế bào trên 2000 người, 5 công ty lớn quy mô 1.000 người; 650 sản phẩm, giải pháp, dịch vụ technology thông tin được xuất khẩu đến hơn 20 quốc gia khác nhau trên cầm cố giới.

Tính đến thời điểm cuối năm 2020, QTSC đắm say 165 doanh nghiệp phần mềm, văn bản số, dịch vụ thương mại CNTT (52 nước ngoài và 113 vào nước) với tổng vốn đăng ký marketing 2.433 tỷ đồng. Doanh thu tích lũy tiến độ 2016-2020 đạt khoảng chừng 50.200 tỷ đồng, cao gấp ba lần so với quá trình 5 năm trước đó. Với ngân sách chi tiêu nhà nước đầu tư vào QTSC khoảng chừng 200 tỷ việt nam đồng đến nay, cầu tính, cứ 1 USD đầu tư chi tiêu của đơn vị nước, QTSC thu hút 33,7 USD chi tiêu của tứ nhân. Bình quân 1 ha đất tại đây tạo nên 1.639 tỷ vnđ doanh thu, tương đương 73,21 triệu USD. Số tín đồ tham gia học hành và làm việc thường xuyên tại phía trên gần 22.000 người.