(banvethicong.com.vn.vn) - TP. Thủ đô hà nội đang lấy chủ kiến về việc ban hành hệ số kiểm soát và điều chỉnh giá khu đất năm 2022 đối với đất yêu đương mại, dịch vụ; đất sản xuất marketing phi nông nghiệp áp dụng tại những quận; những xã khoanh vùng giáp danh, thị xã thuộc các huyện, thị xóm Sơn Tây.


Theo dự thảo của ubnd TP. Hà Nội, Quyết định về việc phát hành hệ số điều chỉnh giá đất năm 2022 theo quy định của pháp luật có tác dụng căn cứ tính: Thu tiền mướn đất; xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất thuê; thu tiền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân được đơn vị nước công nhận quyền sử dụng đất, có thể chấp nhận được chuyển mục đích sử dụng đất đối với diện tích đất ở vượt hạn mức trên địa bàn thành phố Hà Nội

Hệ số điều chỉnh giá chỉ đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp, đất thương mại dịch vụ làm cho căn cứ xác định đơn giá mướn đất, thuê đất có mặt nước, thuê đất để xây dựng dự án công trình ngầm; xác định giá bán khởi điểm trong trường hợp đấu giá chỉ quyền sử dụng đất thuê như sau:

*

Hệ số điều chỉnh giá chỉ đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp, đất bao gồm mặt nước nuôi trồng thủy sản để sản xuất nông nghiệp làm cho căn cứ xác định đơn giá thuê mướn đất, mướn đất bao gồm mặt nước, xác định giá khởi điểm trong trường hợp đấu giá bán quyền sử dụng đất để cho thuê là K = 1,0 cho toàn địa bàn Thành phố.

Bạn đang xem: Hệ số điều chỉnh giá đất hà nội

Cụ thể, đối với những quận hoàn Kiếm, tía Đình, hai Bà Trưng, Đống Đa: Hệ số K = 1,45. Đối với các quận Tây Hồ, Cầu Giấy, Thanh Xuân: Hệ số K = 1,25. Đối với các quận còn lại: Hệ số K = 1,17. Đối với các xã cận kề nội thành, thị trấn của các huyện; những phường thuộc thị xóm Sơn Tây: Hệ số K = 1,10.

Xem thêm: Phim Tiết Bình Quý Và Vương Bảo Xuyến, Tiết Bình Quý Và Vương Bảo Xuyến

Đối với những xã còn lại thuộc những huyện, thị xã Sơn Tây: Hệ số K = 1,02. 4. Hệ số điều chỉnh giá chỉ đất nông nghiệp (trong đó bao gồm cả đất vườn, ao liền kề đất ở) làm cho cơ sở xác định chênh lệch giữa giá bán thu tiền sử dụng đất theo mục đích mới với giá thu tiền sử dụng đất nông nghiệp: K= 1,0.

Theo dự thảo, ủy ban nhân dân TP. Hà Nội giao UBND các quận, huyện, thị xã căn cứ tình trạng thực tế tại địa phương, tất cả văn bản báo cáo Sở Tài chính xuất Ủy ban quần chúng. # Thành phố quyết định điều chỉnh tăng hệ số giá bán đất để xác định giá bán khởi điểm theo quy định vào trường hợp đấu giá chỉ thửa đất hoặc khu vực đất thuộc đô thị, đầu mối giao thông, khu dân cư tập trung tất cả lợi thế, khả năng sinh lợi.