Giọt mưa mưa ngâu mưa ngâu búp non trên cành thành lá biếc giọt mưa mưa ngâu mưa ngâu tròn xoe loại ô bên trên đầu ngày xưa đôi ta với mọi người trong nhà chiếc ô xoe tròn là láng lá mong mỏi sao mưa thật lâu để cho đôi lứa mặt nhau thời nay đôi ta xa nhau chừng vắng em anh nhìn từng góc phố từng đôi uyên ương với mọi người trong nhà tròn xoe cái ô bên trên đầu ngày nay đôi ta cách nhau lá xanh bên trên cành thành lá úa từng giọt mưa ngâu rớt mặt thềm tình yêu đâu dễ quên khuấy Và trận mưa mưa rồi đã tan đi trên trời đầy nắng nóng gió giọt mưa ngâu giỏi là nước mắt ai ghi nhớ nhau? chuyện tình yêu như là những trận mưa trong đời đầy nắng nóng gió bỏ lên trên mi ai bây chừ ướt đẫm mưa ngâu

Bạn đang xem: Giọt mưa mưa ngâu mưa ngâu


Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the truyền thông you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: Bất Chấp Kịch Bản, Lee Da Hae, Lee Dong Wook & Lee Da Hae Forever Vietnam

Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.