MỤC LỤC VĂN BẢN
*
In mục lục

QUỐC HỘI --------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái mạnh Độc lập - tự do - niềm hạnh phúc ---------------

Luật số: 24/2018/QH14

Hà Nội, ngày 12 mon 6 năm 2018

LUẬT

AN NINH MẠNG

Căn cứ Hiến pháp nước cùng hòa làng hội chủnghĩa Việt Nam;

Quốc hội phát hành Luật bình yên mạng.

Bạn đang xem: Dự thảo luật an ninh mạng mới nhất

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Luật này chính sách về vận động bảo vệ bình yên quốcgia và bảo đảm trật tự, bình yên xã hội trên không gian mạng; nhiệm vụ của cơquan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Điều 2. Phân tích và lý giải từ ngữ

Trong chính sách này, các từ ngữ tiếp sau đây được hiểunhư sau:

1. An ninhmạng là sự bảo đảm an toàn hoạt hễ trên không khí mạng không gây phương sợ hãi đếnan ninh quốc gia, riêng biệt tự, bình yên xã hội, quyền và công dụng hợp pháp của cơquan, tổ chức, cá nhân.

2. Bảo vệan ninh mạng là phòng ngừa, vạc hiện, ngăn chặn, cách xử lý hành vi xâm phạm anninh mạng.

3. Không khí mạng là mạnglưới liên kết của cơ sở hạ tầng technology thông tin, bao gồm mạng viễn thông, mạngInternet, mạng thiết bị tính, khối hệ thống thông tin, khối hệ thống xử lý và điều khiển và tinh chỉnh thôngtin, cửa hàng dữ liệu; là nơi bé người thực hiện các hành vi xã hội không xẩy ra giớihạn bởi không khí và thời gian.

4. Không gian mạng quốc gialà không khí mạng do cơ quan chỉ đạo của chính phủ xác lập, cai quản và kiểm soát.

5. Các đại lý hạ tầng không khí mạngquốc gia là khối hệ thống cơ sở thiết bị chất, chuyên môn để chế tạo lập, truyền đưa, thuthập, xử lý, lưu trữ và trao đổi thông tin trên không khí mạng quốc gia, bao gồm:

a) khối hệ thống truyền dẫn bao hàm hệthống truyền dẫn quốc gia, hệ thống truyền dẫn kết nối quốc tế, hệ thống vệtinh, hệ thống truyền dẫn của người sử dụng cung cấp dịch vụ trên mạng viễnthông, mạng Internet, những dịch vụ tăng thêm trên không gian mạng;

b) hệ thống các dịch vụ thương mại lõi bao gồmhệ thống phân luồng và điều phối thông tin quốc gia, khối hệ thống phân giải thương hiệu miềnquốc gia (DNS), hệ thống xác nhận quốc gia (PKI/CA) và hệ thống cung ứng dịchvụ kết nối, truy vấn Internet của khách hàng cung cấp thương mại & dịch vụ trên mạng viễnthông, mạng Internet, các dịch vụ gia tăng trên không khí mạng;

c) Dịch vụ, vận dụng công nghệthông tin bao gồm dịch vụ trực tuyến; ứng dụng công nghệ thông tin có kết nối mạngphục vụ quản lí lý, điều hành của cơ quan, tổ chức, tập đoàn lớn kinh tế, tài chínhquan trọng; cơ sở tài liệu quốc gia.

Dịch vụ trực tuyến bao hàm chínhphủ điện tử, thương mại dịch vụ điện tử, trang thông tin điện tử, diễn bầy trực tuyến,mạng thôn hội, blog;

d) cơ sở hạ tầng công nghệ thôngtin của thành phố thông minh, internet vạn vật, khối hệ thống phức đúng theo thực - ảo, điện toánđám mây, hệ thống dữ liệu lớn, khối hệ thống dữ liệu cấp tốc và hệ thống trí tuệ nhântạo.

6. Cổng kết nối mạng thế giới lànơi diễn ra vận động chuyển nhận biểu hiện mạng hỗ tương giữa việt nam và các quốcgia, vùng cương vực khác.

7. Tội phạmmạng là hành vi sử dụng không gian mạng, công nghệ thông tin hoặc phương tiệnđiện tử để triển khai tội phạm đượcquy định trên Bộ phép tắc Hình sự.

8. Tấn công mạng là hành visử dụng không khí mạng, technology thông tin hoặc phương tiện điện tử nhằm phá hoại,gây con gián đoạn hoạt động vui chơi của mạng viễn thông, mạng Internet, mạng sản phẩm tính, hệthống thông tin, hệ thống xử lý và tinh chỉnh thông tin, đại lý dữ liệu, phươngtiện điện tử.

9. Khủng bố mạng là vấn đề sửdụng không khí mạng, technology thông tin hoặc phương tiện điện tử nhằm thực hiệnhành vi mập bố, tài trợ bự bố.

10. Loại gián điệp mạng là hànhvi chũm ý quá qua cảnh báo, mã truy tìm cập, mật mã, tườnglửa, thực hiện quyền quản trị của người khác hoặc bằng phương thức không giống để chỉ chiếm đoạt, thu thập trái phép thông tin, tài nguyên thông tin trên mạng viễn thông, mạng Internet, mạng sản phẩm tính, hệ thống thôngtin, hệ thống xử lý và điều khiển và tinh chỉnh thông tin, cơ sở dữ liệu, phương tiện điện tửcủa cơ quan, tổ chức, cá nhân.

11. Thông tin tài khoản số là thôngtin dùng để làm chứng thực, xác thực, phân quyền sử dụng các ứng dụng, dịch vụ trênkhông gian mạng.

12. Nguy cơđe dọa bình yên mạng là tình trạng không khí mạng mở ra dấu hiệu nạt dọaxâm phạm an ninh quốc gia, gây tổn sợ hãi nghiêm trọng chưa có người yêu tự, bình yên xã hội,quyền và ích lợi hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

13. Sự cố bình yên mạng là sựviệc bất thần xảy ra trên không gian mạng xâm phạm bình yên quốc gia, độc thân tự, antoàn thôn hội, quyền và tiện ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

14. Tình huốngnguy hiểm về an ninh mạng là sự việc xẩy ra trên không khí mạng lúc cóhành vi xâm phạm nghiêm trọng an toàn quốc gia, gây tổn hạiđặc biệt nghiêm trọng đơn chiếc tự, an ninh xã hội, quyền và công dụng hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Điều 3. Chính sách của Nhànước về bình yên mạng

1. Ưu tiên bảo vệ an toàn mạngtrong quốc phòng, an ninh, phân phát triển tài chính - buôn bản hội, khoa học, công nghệ vàđối ngoại.

2. Xây dựng không gian mạng lành mạnh,không gây phương sợ đến bình yên quốc gia, lẻ loi tự, an toàn xã hội, quyền cùng lợiích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

3. Ưu tiên mối cung cấp lực chế tạo lựclượng siêng trách bảo vệ an toàn mạng; nâng cao năng lực mang đến lực lượng bảo vệan ninh mạng và tổ chức, cá nhân tham gia bảo vệ an ninh mạng; ưu tiên đầu tưcho nghiên cứu, phát triển khoa học, công nghệ để bảo vệ bình an mạng.

4. Khuyến khích, tạo đk đểtổ chức, cá nhân tham gia bảo vệ an toàn mạng, cách xử trí các nguy hại đe dọa an ninhmạng; nghiên cứu, trở nên tân tiến công nghệ, sản phẩm, dịch vụ, ứng dụng nhằm mục tiêu bảo vệan ninh mạng; phối hợp với cơ quan chức năng trong bảo vệ an toàn mạng.

5. Tăng tốc hợp tác nước ngoài vềan ninh mạng.

Điều 4. Nguyên tắc bảo đảm an toàn anninh mạng

1. Tuân thủ Hiến pháp và pháp luật;bảo đảm tiện ích của đơn vị nước, quyền và tác dụng hợp pháp của cơ quan, tổ chức,cá nhân.

2. Đặt sau sự lãnh đạo của Đảng Cộngsản Việt Nam, sự cai quản thống nhất của nhà nước; huy động sức khỏe tổng đúng theo củahệ thống chính trị và toàn dân tộc; đẩy mạnh vai trò cốt cán của lực lượngchuyên trách bảo vệ bình an mạng.

3. Kết hợp nghiêm ngặt giữa nhiệm vụbảo vệ bình an mạng, đảm bảo an toàn hệ thống thông tin quan trọng đặc biệt về an toàn quốc gia vớinhiệm vụ phân phát triển tài chính - làng hội, bảo đảm an toàn quyền bé người, quyền công dân,tạo điều kiện cho cơ quan, tổ chức, cá nhân hoạt đụng trên không gian mạng.

4. Dữ thế chủ động phòng ngừa, vạc hiện,ngăn chặn, đấu tranh, làm thua kém mọi vận động sử dụng không gian mạng xâm phạman ninh quốc gia, trơ tráo tự, bình an xã hội, quyền và ích lợi hợp pháp của cơ quan,tổ chức, cá nhân; sẵn sàng chuẩn bị ngăn ngăn các nguy hại đe dọa bình yên mạng.

5. Xúc tiến hoạt động bảo đảm anninh mạng so với cơ sở hạ tầng không gian mạng quốc gia; áp dụng những biện phápbảo vệ hệ thống thông tin quan trọng đặc biệt về an ninh quốc gia.

6. Hệ thống thông tin quan trọng vềan ninh quốc gia được thẩm định, ghi nhận đủ đk về bình yên mạng trướckhi gửi vào vận hành, sử dụng; thường xuyên kiểm tra, đo lường và tính toán về bình an mạngtrong quy trình sử dụng và kịp thời ứng phó, hạn chế sự cố bình an mạng.

7. Rất nhiều hành vi vi phi pháp luật vềan ninh mạng cần được giải pháp xử lý kịp thời, nghiêm minh.

Điều 5. Biện pháp bảo đảm an toàn anninh mạng

1. Giải pháp bảo vệ bình an mạngbao gồm:

a) Thẩm định bình yên mạng;

b) Đánh giá điều kiện anninh mạng;

c) Kiểm tra bình yên mạng;

d) Giám sát bình an mạng;

đ) Ứng phó, khắc phục và hạn chế sự cốan ninh mạng;

e) Đấu tranh bảo vệ bình an mạng;

g) áp dụng mật mã để bảo vệthông tin mạng;

h) ngăn chặn, yêu mong tạm ngừng, ngừng cung cấpthông tin mạng; đình chỉ, lâm thời đình chỉ các hoạt động thiết lập, cung cấp và sửdụng mạng viễn thông, mạng Internet, phân phối và sử dụng thiết bị phát, thuphát sóng vô đường theo điều khoản của pháp luật;

i) Yêu mong xóa bỏ, truy vấn cậpxóa bỏ thông tin trái lao lý hoặc tin tức sai sự thật trên không khí mạngxâm phạm an toàn quốc gia, cô đơn tự, bình yên xã hội, quyền và tác dụng hợp pháp củacơ quan, tổ chức, cá nhân;

k) tích lũy dữ liệu điện tửliên quan tiền đến vận động xâm phạm an toàn quốc gia, bơ vơ tự, bình an xã hội, quyềnvà ích lợi hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá thể trên không gian mạng;

l) Phong tỏa, hạn chế hoạtđộng của khối hệ thống thông tin; đình chỉ, tạm bợ đình chỉ hoặc yêu thương cầu dứt hoạt độngcủa hệ thống thông tin, tịch thu tên miền theo hình thức của pháp luật;

m) Khởi tố, điều tra, truy tố, xétxử theo quy định của cục luật Tố tụng hình sự;

n) giải pháp khác theo chế độ củapháp vẻ ngoài về bình an quốc gia, lao lý về xử lý phạm luật hành chính.

2. Cơ quan chỉ đạo của chính phủ quy định trình tự, thủtục vận dụng biện pháp bảo vệ bình an mạng, trừ biện pháp quy định trên điểm m cùng điểm n khoản 1 Điều này.

Điều 6. đảm bảo an toàn không gian mạngquốc gia

Nhà nước áp dụng các biện pháp đểbảo vệ không khí mạng quốc gia; chống ngừa, xử lý hành vi xâm phạm an ninh quốcgia, hiếm hoi tự, an ninh xã hội, quyền và tiện ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức,cá nhân trên không gian mạng.

Điều 7. Hòa hợp tác quốc tế vềan ninh mạng

1. Hợp tác quốctế về an toàn mạng được triển khai trên cơ sở tôn trọng độclập, chủ quyền và trọn vẹn lãnh thổ, không can thiệp vào quá trình nội cỗ củanhau, bình đẳng và cùng bao gồm lợi.

2. Câu chữ hợp tác thế giới về anninh mạng bao gồm:

a) Nghiên cứu, đối chiếu xu hướngan ninh mạng;

b) gây ra cơ chế, chính sách nhằmđẩy mạnh bắt tay hợp tác giữa tổ chức, cá thể Việt phái nam với tổ chức, cá nhân nướcngoài, tổ chức quốc tế chuyển động về an toàn mạng;

c) chia sẻ thông tin, kinh nghiệm;hỗ trợ đào tạo, trang thiết bị, công nghệ bảo vệ an ninh mạng;

d) Phòng, kháng tội phạm mạng,hành vi xâm phạm bình an mạng; chống ngừa các nguy cơ đe dọa an ninh mạng;

đ) tư vấn, đào tạo và giảng dạy và cải tiến và phát triển nguồnnhân lực bình yên mạng;

e) tổ chức triển khai hội nghị, hội thảo chiến lược vàdiễn đàn quốc tế về bình an mạng;

g) ký kết kết và thực hiện điều cầu quốctế, thỏa thuận hợp tác quốc tế về an ninh mạng;

h) thực hiện chương trình, dự án hợptác quốc tế về an toàn mạng;

i) chuyển động hợp tác quốc tế khácvề bình yên mạng.

3. Cỗ Công an chịu trách nhiệm trướcChính lấp chủ trì, kết hợp thực hiện hòa hợp tác nước ngoài về bình an mạng, trừ hoạtđộng hợp tác quốc tế của bộ Quốc phòng.

Bộ Quốc phòng phụ trách trướcChính phủ triển khai hợp tác thế giới về an ninh mạng trongphạm vi quản lý.

Bộ nước ngoài giao có trách nhiệm phốihợp với bộ Công an, cỗ Quốc chống trong vận động hợp tác quốc tế về bình an mạng.

Trường phù hợp hợp tác nước ngoài về anninh mạng có tương quan đến trách nhiệm của rất nhiều Bộ, ngành do chính phủ quyết định.

4. Hoạt động hợp tác quốc tế về an ninh mạng của Bộ, ngành khác, của địaphương phải có văn bản tham gia ý kiến của bộ Công an trước lúc triển khai, trừhoạt động hợp tác quốc tế của cỗ Quốc phòng.

Điều 8. Các hành vi bịnghiêm cấm về bình an mạng

1. Sử dụng không gian mạng nhằm thựchiện hành động sau đây:

a) Hành vi mức sử dụng tại khoản 1 Điều18 của quy định này;

b) Tổ chức, hoạt động, câu kết,xúi giục, cài chuộc, lừa gạt, lôi kéo, đào tạo, huấn luyện người phòng Nhà nướcCộng hòa làng mạc hội chủ nghĩa Việt Nam;

c) Xuyên tạc lịch sử, bao phủ nhậnthành tựu bí quyết mạng, tiêu hủy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xúc phạm tôngiáo, sáng tỏ đối xử về giới, riêng biệt chủng tộc;

d) thông tin sai sự thật gây hoangmang vào Nhân dân, tạo thiệt hại cho hoạt động kinh tế - xóm hội, gây khó khăncho buổi giao lưu của cơ quan công ty nước hoặc bạn thi hành công vụ, xâm phạm quyềnvà lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá thể khác;

đ) vận động mại dâm, tệ nạn thôn hội,mua chào bán người; đăng tải thông tin dâm ô, đồi trụy, tội ác; hủy hoại thuầnphong, mỹ tục của dân tộc, đạo đức nghề nghiệp xã hội, sức mạnh của cùng đồng;

e) Xúi giục, lôi kéo, kích độngngười không giống phạm tội.

2. Thực hiện tấn công mạng, khủngbố mạng, gián điệp mạng, tù nhân mạng; khiến sự cố, tấn công, xâm nhập, chiếmquyền điều khiển, làm cho sai lệch, gián đoạn, ngưng trệ, tê liệt hoặc tiêu hủy hệthống thông tin quan trọng về bình an quốc gia.

3. Sản xuất, đưa vào sử dụng côngcụ, phương tiện, phần mềm hoặc gồm hành vi cản trở, gây rối loạn hoạt động của mạngviễn thông, mạng Internet, mạng sản phẩm tính, hệ thống thông tin, hệ thống xử lý vàđiều khiển thông tin, phương tiện điện tử; phạt tán lịch trình tin học khiến hạicho hoạt động vui chơi của mạng viễn thông, mạng Internet, mạng lắp thêm tính, khối hệ thống thôngtin, hệ thống xử lý và điều khiển và tinh chỉnh thông tin, phương tiện đi lại điện tử; đột nhập tráiphép vào mạng viễn thông, mạng máy tính, khối hệ thống thông tin, khối hệ thống xử lý vàđiều khiển thông tin, cửa hàng dữ liệu, phương tiện điện tử của người khác.

4. Chống lại hoặc ngăn trở hoạt độngcủa lực lượng bảo vệ an toàn mạng; tấn công, vô hiệu hóa trái lao lý làm mấttác dụng phương án bảo vệ bình yên mạng.

5. Tận dụng hoặc lạm dụng quá hoạt độngbảo vệ an toàn mạng để xâm phạm công ty quyền, lợi ích, anninh quốc gia, biệt lập tự, an ninh xã hội, quyền và tiện ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân hoặcđể trục lợi.

6. Hành vi khác phạm luật quy định củaLuật này.

Điều 9. Xử lývi phi pháp luật về an ninh mạng

Người nào bao gồm hành vi vi phạm quy địnhcủa điều khoản này thì tùy thuộc vào tính chất, nấc độ vi phạm luật mà bị xử trí kỷ luật, xử lývi phạm hành chính hoặc bị truy tìm cứu trách nhiệm hình sự, nếu khiến thiệt sợ hãi thìphải bồi thường theo phép tắc của pháp luật.

Chương II

BẢO VỆ bình an MẠNG ĐỐIVỚI HỆ THỐNG THÔNG TIN quan TRỌNG VỀ an ninh QUỐC GIA

Điều 10. Hệ thống thông tinquan trọng về an ninh quốc gia

1. Hệ thống thông tin quan trọng vềan ninh quốc gia là khối hệ thống thông tin khi bị sự cố, xâm nhập, chiếm phần quyền điều khiển, có tác dụng sai lệch, con gián đoạn,ngưng trệ, kia liệt, tấn công hoặc phá hoại vẫn xâm phạm nghiêm trọng an toàn mạng.

2. Hệ thốngthông tin đặc trưng về an ninh quốc gia bao gồm:

a) khối hệ thống thông tin quân sự, anninh, nước ngoài giao, cơ yếu;

b) hệ thống thông tin lưu lại trữ, xửlý thông tin thuộc bí mật nhà nước;

c) hệ thống thông tin giao hàng lưugiữ, bảo quản hiện vật, tài liệu có mức giá trị quan trọng quan trọng;

d) hệ thống thông tin phục vụ bảoquản thiết bị liệu, chất đặc biệt quan trọng nguy hiểm đối với con người, môi trường sinh thái;

đ) khối hệ thống thông tin giao hàng bảoquản, chế tạo, quản lý cơ sở đồ gia dụng chất đặc biệt quan trọng khác liên quan đến anninh quốc gia;

e) khối hệ thống thông tin quan trọngphục vụ buổi giao lưu của cơ quan, tổ chức ở trung ương;

g) hệ thống thông tin tổ quốc thuộclĩnh vực năng lượng, tài chính, ngân hàng, viễn thông, giao thông vận tải vận tải, tàinguyên và môi trường, hóa chất, y tế, văn hóa, báo chí;

h) khối hệ thống điều khiển cùng giám sáttự rượu cồn tại công trình đặc biệt liên quan liêu đến bình yên quốc gia, mục tiêu quantrọng về an ninh quốc gia.

3. Thủ tướngChính phủ ban hành và sửa đổi, bổ sung Danh mục khối hệ thống thông tin đặc biệt quan trọng vềan ninh quốc gia.

4. Chính phủquy định việc kết hợp giữa cỗ Công an, bộ Quốc phòng, Bộ thông tin và Truyềnthông, Ban Cơ yếu chính phủ, những Bộ, ngành công dụng trong câu hỏi thẩm định, đánhgiá, kiểm tra, giám sát, ứng phó, khắc phục sự cố đối với hệ thống thông tinquan trọng về an ninh quốc gia.

Điều 11. đánh giá và thẩm định an ninhmạng so với hệ thống thông tin đặc trưng về bình yên quốc gia

1. Thẩm định bình an mạng là hoạtđộng coi xét, review những văn bản về an ninh mạng để làm cơ sở cho việc quyếtđịnh desgin hoặc nâng cấp khối hệ thống thông tin.

2. Đối tượng thẩm định an toàn mạngđối với khối hệ thống thông tin đặc trưng về an ninh quốc gia bao gồm:

a) báo cáo nghiên cứu giúp tiền khảthi, hồ sơ thiết kế kiến thiết dự án chi tiêu xây dựng hệ thống thông tin trước khiphê duyệt;

b) Đề án nâng cấp hệ thống thôngtin trước khi phê duyệt.

3. Nội dung thẩm định an ninh mạngđối với hệ thống thông tin đặc trưng về an ninh quốc gia bao gồm:

a) Việc tuân thủ quy định, điều kiệnan ninh mạng vào thiết kế;

b) Sự cân xứng với phương án bảo vệ,ứng phó, khắc chế sự nắm và bố trí nhân lực bảo vệ bình yên mạng.

4. Thẩm quyền thẩm định bình yên mạngđối với khối hệ thống thông tin đặc biệt quan trọng về bình an quốc gia được cơ chế nhưsau:

a) Lực lượng siêng trách bảo vệan ninh mạng thuộc cỗ Công an thẩm định an toàn mạng đối với hệ thống thông tinquan trọng về bình yên quốc gia, trừ trường hợp hiện tượng tại điểm b với điểm ckhoản này;

b) Lực lượng chăm trách bảo vệan ninh mạng thuộc cỗ Quốc phòng thẩm định an toàn mạng đối với hệ thống thôngtin quân sự;

c) Ban Cơ yếu chính phủ nước nhà thẩm địnhan ninh mạng so với hệ thống thông tin cơ yếu trực thuộc Ban Cơ yếu thiết yếu phủ.

Điều 12. Đánh giá chỉ điều kiệnan ninh mạng so với hệ thống thông tin đặc biệt về bình yên quốc gia

1. Đánh giá đk về bình yên mạnglà hoạt động xem xét sự đáp ứng về bình an mạng của hệ thống thông tin trướckhi đưa vào vận hành, sử dụng.

2. Hệ thốngthông tin quan trọng về an toàn quốc gia phải đáp ứng nhu cầu các điều kiện dưới đây về:

a) Quy định, quá trình và phươngán bảo đảm an toàn mạng; nhân sự vận hành, quản ngại trị hệ thống;

b) Bảo đảm bình an mạng đối vớitrang thiết bị, phần cứng, phần mềm là yếu tố hệ thống;

c) biện pháp kỹ thuật nhằm giám sát,bảo vệ bình yên mạng; biện pháp bảo đảm hệ thống tinh chỉnh và điều khiển và tính toán tự động,Internet vạn vật, hệ thống phức phù hợp thực - ảo, năng lượng điện toán đám mây, hệ thống dữliệu lớn, khối hệ thống dữ liệu nhanh, khối hệ thống trí tuệ nhân tạo;

d) biện pháp bảo đảm an toàn vậtlý bao hàm cách ly cô lập đặc biệt, phòng rò rỉ dữ liệu, phòng thu tin, kiểmsoát ra vào.

3. Thẩm quyền review điều kiệnan ninh mạng so với hệ thống thông tin quan trọng đặc biệt về bình an quốc gia được quyđịnh như sau:

a) Lực lượng chuyên trách bảo vệan ninh mạng thuộc bộ Công an tấn công giá, ghi nhận đủ điều kiện bình yên mạng đốivới khối hệ thống thông tin đặc biệt quan trọng về bình an quốc gia, trừ trường vừa lòng quy địnhtại điểm b và điểm c khoản này;

b) Lực lượng siêng trách bảo vệan ninh mạng thuộc cỗ Quốc phòng đánh giá, chứng nhận đủ điều kiện bình an mạngđối với hệ thống thông tin quân sự;

c) Ban Cơ yếu cơ quan chỉ đạo của chính phủ đánh giá,chứng thừa nhận đủ điều kiện bình yên mạng đối với hệ thống tin tức cơ yếu thuộcBan Cơ yếu chủ yếu phủ.

4. Khối hệ thống thông tin quan trọng vềan ninh đất nước được chuyển vào vận hành, sử dụng sau khi được chứng nhận đủ điềukiện bình an mạng.

5. Cơ quan chính phủ quy định cụ thể khoản2 Điều này.

Điều 13. Kiểm tra bình an mạngđối với hệ thống thông tin đặc biệt về bình yên quốc gia

1. Kiểm tra an toàn mạng là hoạt độngxác định thực trạng an toàn mạng của khối hệ thống thông tin, hạ tầng hệ thốngthông tin hoặc tin tức được lưu giữ trữ, xử lý, truyền chuyển trong hệ thống thôngtin nhằm mục đích phòng ngừa, phát hiện, xử lý nguy hại đe dọa an ninh mạng và chỉ dẫn cácphương án, biện pháp bảo đảm hoạt động bình thường của hệ thống thông tin.

Xem thêm: Sống Mãi Tình Thầy Trò Với Bài Hát “ Khi Tóc Thầy Bạc Trắng (Trần Đức)

2. Kiểm tra bình yên mạng so với hệthống thông tin đặc biệt quan trọng về bình an quốc gia được thực hiện trong trường hợpsau đây:

a) lúc đưa phương tiện đi lại điện tử, dịchvụ an toàn thông tin mạng vào áp dụng trong hệ thống thông tin;

b) khi có thay đổi hiện trạng hệthống thông tin;

c) bình chọn định kỳ hằng năm;

d) Kiểm tra chợt xuất khi xẩy ra sựcố bình an mạng, hành động xâm phạm an ninh mạng; khi bao gồm yêu cầu thống trị nhà nướcvề an toàn mạng; khi hết thời hạn khắc chế điểm yếu, lỗ hổng bảo mật thông tin theo khuyếncáo của lực lượng siêng trách bảo vệ bình yên mạng.

3. Đối tượng kiểm tra an toàn mạngđối với hệ thống thông tin đặc trưng về bình an quốc gia bao gồm:

a) hệ thống phần cứng, phần mềm, thiếtbị số được áp dụng trong hệ thống thông tin;

b) Quy định, biện pháp bảo vệ anninh mạng;

c) tin tức được giữ trữ, xử lý,truyền đưa trong hệ thống thông tin;

d) cách thực hiện ứng phó, khắc phục và hạn chế sựcố an ninh mạng của công ty quản hệ thống thông tin;

đ) Biện pháp đảm bảo bí mật công ty nướcvà phòng, phòng lộ, mất kín đáo nhà nước qua những kênh kỹ thuật;

e) lực lượng lao động bảo vệ an ninh mạng.

4. Chủ quản khối hệ thống thông tinquan trọng về an ninh quốc gia có trách nhiệm kiểm tra bình an mạng đối với hệthống tin tức thuộc phạm vi cai quản trong ngôi trường hợp lý lẽ tại các điểm a,b và c khoản 2 Điều này; thông báo hiệu quả kiểm tra bằng văn bản trước tháng 10hằng năm mang lại lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng thuộc cỗ Công an hoặc lựclượng siêng trách bảo vệ an ninh mạng thuộc cỗ Quốc phòng so với hệ thốngthông tin quân sự.

5. Kiểm tra bình an mạng đột xuấtđối với hệ thống thông tin quan trọng đặc biệt về an ninh quốc gia được quy định nhưsau:

a) Trước thời điểm thực hiện kiểmtra, lực lượng siêng trách bảo vệ bình yên mạng tất cả trách nhiệm thông báo bằngvăn bạn dạng cho nhà quản hệ thống thông tin ít nhất là 12 giờ trong trường phù hợp xảyra sự cố an toàn mạng, hành vi xâm phạm bình yên mạng; tối thiểu là 72 giờ đồng hồ trongtrường hợp tất cả yêu cầu quản lý nhà nước về an ninh mạng hoặc hết thời hạn khắcphục điểm yếu, lỗ hổng bảo mật theo khuyến cáo của lực lượng chăm trách bảo vệan ninh mạng;

b) vào thời hạn 30 ngày đề cập từngày ngừng kiểm tra, lực lượng chuyên trách bảo vệ bình yên mạng thông báo kếtquả kiểm soát và giới thiệu yêu cầu so với chủ quản khối hệ thống thông tin trong trườnghợp phát hiện tại điểm yếu, lỗ hổng bảo mật; lý giải hoặc tham gia khắc phục khicó kiến nghị của chủ quản hệ thống thông tin;

c) Lực lượng chăm trách bảo vệan ninh mạng thuộc bộ Công an kiểm tra bình an mạng bỗng xuất so với hệ thốngthông tin đặc biệt quan trọng về bình yên quốc gia, trừ hệ thống thông tin quân sự do BộQuốc chống quản lý, khối hệ thống thông tin cơ yếu ở trong Ban Cơ yếu cơ quan chính phủ và sảnphẩm mật mã do Ban Cơ yếu chính phủ hỗ trợ để bảo vệ thông tin thuộc túng thiếu mậtnhà nước.

Lực lượng chuyên trách đảm bảo anninh mạng thuộc bộ Quốc chống kiểm tra bình an mạng thốt nhiên xuất đối với hệ thốngthông tin quân sự.

Ban Cơ yếu chính phủ nước nhà kiểm tra anninh mạng thốt nhiên xuất so với hệ thống thông tin cơ yếu trực thuộc Ban Cơ yếu bao gồm phủvà thành phầm mật mã vì chưng Ban Cơ yếu thiết yếu phủ cung ứng để bảo đảm an toàn thông tin thuộcbí mật bên nước;

d) nhà quản hệ thống thông tinquan trọng về an toàn quốc gia có trách nhiệm phối hợp với lực lượng chuyên tráchbảo vệ bình yên mạng tiến hành kiểm tra an ninh mạng bỗng dưng xuất.

6. Hiệu quả kiểm tra bình an mạngđược bảo mật thông tin theo biện pháp của pháp luật.

Điều 14. Giám sát bình yên mạngđối với khối hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia

1. Giámsát bình yên mạng là chuyển động thu thập, đối chiếu tình hình nhằm mục đích xác địnhnguy cơ nạt dọa bình yên mạng, sự cố an toàn mạng, điểm yếu, lỗ hổng bảo mật, mãđộc, phần cứng độc hại để cảnh báo, tự khắc phục, xử lý.

2. Nhà quản khối hệ thống thông tinquan trọng về an ninh quốc gia nhà trì, phối phù hợp với lực lượng siêng trách bảovệ bình an mạng gồm thẩm quyền thường xuyên xuyên tiến hành giám sát an toàn mạng đốivới hệ thống thông tin thuộc phạm vi quản lí lý; xây dựng lý lẽ tự lưu ý và tiếpnhận lưu ý về nguy cơ tiềm ẩn đe dọa bình yên mạng, sự cố an ninh mạng, điểm yếu, lỗhổng bảo mật, mã độc, phần cứng ô nhiễm và độc hại và đề ra phương án ứng phó, tự khắc phụckhẩn cấp.

3. Lực lượng chăm trách bảo vệan ninh mạng triển khai giám sát bình an mạng đối với hệ thống tin tức quan trọngvề bình yên quốc gia nằm trong phạm vi quản lý; chú ý và phối phù hợp với chủ quản ngại hệthống thông tin trong khắc phục, cách xử lý các nguy cơ đe dọa an ninh mạng, sự cốan ninh mạng, điểm yếu, lỗ hổng bảo mật, mã độc, phần cứng độc hại xảy ra đối vớihệ thống thông tin quan trọng đặc biệt về bình yên quốc gia.

Điều 15. Ứng phó, xung khắc phụcsự cố bình an mạng đối với hệ thống thông tin quan trọng đặc biệt về bình yên quốc gia

1. Chuyển động ứng phó, hạn chế sựcố bình yên mạng đối với hệ thống thông tin đặc biệt quan trọng về an toàn quốc gia bao gồm:

a) phân phát hiện, xác định sự cố bình yên mạng;

b) bảo đảm an toàn hiện trường, tích lũy chứng cứ;

c) Phong tỏa, giới hạn phạm vi xảy ra sự vắt anninh mạng, tiêu giảm thiệt hại vì chưng sự cố an toàn mạng tạo ra;

d) xác định mục tiêu, đối tượng, phạm vi đề xuất ứngcứu;

đ) Xác minh, phân tích, đánh giá, phân các loại sự cốan ninh mạng;

e) thực hiện phương án ứng phó, hạn chế và khắc phục sự cốan ninh mạng;

g) Xác minh lý do và truy tìm kiếm nguồn gốc;

h) Điều tra, cách xử trí theo chế độ của pháp luật.

2. Chủ quản khối hệ thống thông tin đặc biệt quan trọng về anninh đất nước xây dựng giải pháp ứng phó, khắcphục sự cố bình an mạng so với hệ thống tin tức thuộc phạm vi cai quản lý; tiến hành phương án ứng phó, khắc chế khi sự cố anninh mạng xảy ra và kịp thời report với lực lượng chuyêntrách bảo vệ an toàn mạng có thẩm quyền.

3. Điều phối hoạt động ứng phó, khắc chế sự cố an ninh mạng so với hệ thốngthông tin đặc biệt quan trọng về bình yên quốc gia được điều khoản như sau:

a) Lực lượngchuyên trách bảo vệ bình an mạng thuộc bộ Công an nhà trì điều phối chuyển động ứngphó, hạn chế sự cố bình yên mạng xảy ra đối với hệ thống thông tin quan trọngvề bình yên quốc gia, trừ trường hợp nguyên tắc tại điểm b vàđiểm c khoản này; thâm nhập ứng phó, khắc phục sự nạm anninh mạng so với hệ thống thông tin đặc trưng về an ninh quốc gia khi gồm yêucầu; thông tin cho cơ bản hệ thốngthông tin lúc phát hiện nay có tấn công mạng, sự cố bình an mạng;

b) Lực lượng siêng trách bảo vệan ninh mạng thuộc cỗ Quốc phòng công ty trì điều phối vận động ứng phó, khắc phụcsự cố bình yên mạng xảy ra so với hệ thống thông tin quân sự;

c) Ban Cơ yếu cơ quan chính phủ chủ trì điềuphối vận động ứng phó, khắc phục và hạn chế sự cố an ninh mạng xảy ra đối với hệ thốngthông tin cơ yếu nằm trong Ban Cơ yếu bao gồm phủ.

4. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có nhiệm vụ thamgia ứng phó, khắc chế sự cố an ninh mạng xảy ra so với hệ thống thông tinquan trọng về an toàn quốc gia khi gồm yêu cầu của lực lượng nhà trì điều phối.

Chương III

PHÒNG NGỪA, XỬ LÝ HÀNHVI XÂM PHẠM bình an MẠNG

Điều 16. Chống ngừa, xử lýthông tin trên không gian mạng tất cả nội dung tuyên truyền kháng Nhà nước cùng hòaxã hội nhà nghĩa Việt Nam; kích hễ gây bạo loạn, khuấy rối an ninh, quấy phá trậttự công cộng; làm nhục, vu khống; xâm phạm trật tự thống trị kinh tế

1. Tin tức trên không khí mạngcó câu chữ tuyên truyền chống Nhà nước cộng hòa buôn bản hội nhà nghĩa nước ta baogồm:

a) Tuyên truyền xuyên tạc, phỉbáng chính quyền nhân dân;

b) chiến tranh tâm lý, kích độngchiến tranh xâm lược, phân chia rẽ, khiến thù hận giữa những dân tộc, tôn giáo cùng nhândân các nước;

c) Xúc phạm dân tộc, quốc kỳ, quốchuy, quốc ca, vĩ nhân, lãnh tụ, danh nhân, hero dân tộc.

2. Tin tức trên không khí mạngcó câu chữ kích cồn gây bạo loạn, phá rối an ninh, tạo rối trơ tráo tự công cộngbao gồm:

a) Kêu gọi, vận động, xúi giục, đedọa, gây phân tách rẽ, tiến hành chuyển động vũ trang hoặc dùng bạo lực nhằm chốngchính quyền nhân dân;

b) Kêu gọi, vận động, xúi giục, đedọa, lôi cuốn tụ tập đông tín đồ gây rối, chống bạn thi hành công vụ, cản trởhoạt hễ của cơ quan, tổ chức gây mất định hình về an ninh, đơn lẻ tự.

3. Thông tin trên không khí mạngcó câu chữ làm nhục, vu oan giáng họa bao gồm:

a) Xúc phạm cực kỳ nghiêm trọng danh dự,uy tín, phẩm giá của bạn khác;

b) tin tức bịa đặt, không nên sự thậtxâm phạm danh dự, uy tín, nhân phẩm hoặc gây thiệt hại mang lại quyền và tiện ích hợppháp của cơ quan, tổ chức, cá thể khác.

4. Tin tức trênkhông gian mạng gồm nội dung xâm phạm lẻ tẻ tự làm chủ kinh tế bao gồm:

a) thông tin bịađặt, sai sự thật về sản phẩm, hàng hóa, tiền, trái phiếu, tín phiếu, công trái,séc và những loại sách vở có giá chỉ khác;

b) thông tin bịađặt, sai thực sự trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, thương mại dịch vụ điện tử, thanhtoán năng lượng điện tử, marketing tiền tệ, kêu gọi vốn, marketing đa cấp, hội chứng khoán.

5. Thông tin trênkhông gian mạng có nội dung bịa đặt, sai thực sự gây sợ hãi trong Nhân dân,gây thiệt sợ cho vận động kinh tế - buôn bản hội, gây khó khăn cho hoạt động vui chơi của cơquan bên nước hoặc bạn thi hành công vụ, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp củacơ quan, tổ chức, cá nhân khác.

6. Chính yếu hệ thốngthông tin có trọng trách triển khai biện pháp quản lý, kỹ thuật để phòng ngừa,phát hiện, ngăn chặn, gỡ bỏ thông tin có nội dung pháp luật tại các khoản 1, 2,3, 4 cùng 5 Điều này trên hệ thống thông tin ở trong phạm vi làm chủ khi có yêu cầucủa lực lượng chuyên trách bảo vệ bình an mạng.

7. Lực lượng siêng trách bảo vệan ninh mạng và cơ quan tất cả thẩm quyền áp dụng biện pháp nguyên lý tại các điểmh, i và l khoản 1 Điều 5 của chế độ này để xử lý thông tin trên không khí mạngcó nội dung dụng cụ tại những khoản 1, 2, 3, 4 và 5 Điều này.

8. Doanh nghiệp cung ứng dịch vụtrên mạng viễn thông, mạng Internet, các dịch vụ tăng thêm trên không khí mạngvà nhà quản khối hệ thống thông tin có nhiệm vụ phối phù hợp với cơ quan tác dụng xửlý tin tức trên không khí mạng bao gồm nội dung vẻ ngoài tại những khoản 1, 2, 3, 4và 5 Điều này.

9. Tổ chức, cá thể soạn thảo,đăng tải, vạc tán thông tin trên không khí mạng tất cả nội dung qui định tại cáckhoản 1, 2, 3, 4 cùng 5 Điều này nên gỡ bỏ thông tin khi tất cả yêu ước của lực lượngchuyên trách bảo vệ an ninh mạng và chịu trách nhiệm theo biện pháp của pháp luật.

Điều 17. Phòng, kháng giánđiệp mạng; đảm bảo an toàn thông tin thuộc kín đáo nhà nước, bí mật công tác, kín kinhdoanh, bí mật cá nhân, kín đáo gia đình với đời sinh sống riêng tư trên không gian mạng

1. Hành vi con gián điệp mạng; xâm phạmbí mật công ty nước, bí mật công tác, kín kinh doanh, bí mật cá nhân, bí mật giađình và đời sinh sống riêng tứ trên không khí mạng bao gồm:

a) chỉ chiếm đoạt, download bán, thu giữ, cốý làm lộ thông tin thuộc kín nhà nước, kín đáo công tác, bí mật kinh doanh,bí mật cá nhân, kín gia đình với đời sống riêng tư gây ảnh hưởng đến danh dự,uy tín, nhân phẩm, quyền và tiện ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân;

b) nỗ lực ý xóa, làm cho hư hỏng, thất lạc,thay đổi thông tin thuộc bí mật nhà nước, kín đáo công tác, kín kinh doanh,bí mật cá nhân, kín gia đình và đời sinh sống riêng tư được truyền đưa, lưu trữtrên không gian mạng;

c) vắt ý chũm đổi, hủy vứt hoặc làmvô hiệu hóa phương án kỹ thuật được xây dựng, vận dụng để bảo đảm an toàn thông tin thuộcbí mật bên nước, kín đáo công tác, bí mật kinh doanh, bí mật cá nhân, kín giađình và đời sống riêng biệt tư;

d) Đưa lên không gian mạng nhữngthông tin thuộc kín nhà nước, kín công tác, bí mật kinh doanh, kín đáo cánhân, kín đáo gia đình với đời sống riêng bốn trái dụng cụ của pháp luật;

đ) thay ý nghe, ghi âm, ghi hìnhtrái phép những cuộc đàm thoại;

e) hành vi khác chũm ý xâm phạm túng mậtnhà nước, kín công tác, bí mật kinh doanh, bí mật cá nhân, kín đáo gia đìnhvà cuộc sống riêng tư.

2. Công ty quản hệ thống thông tin cótrách nhiệm sau đây:

a) Kiểm tra bình yên mạng nhằm pháthiện, vứt bỏ mã độc, hartware độc hại, hạn chế và khắc phục điểm yếu, lỗ hổng bảo mật;phát hiện, ngăn ngừa và xử trí các chuyển động xâm nhập phi pháp hoặc nguy cơkhác nạt dọa an ninh mạng;

b) Triển khai biện pháp quản lý, kỹthuật nhằm phòng ngừa, phát hiện, ngăn ngừa hành vi con gián điệp mạng, xâm phạm túng mậtnhà nước, kín công tác, bí mật kinh doanh, kín đáo cá nhân, kín gia đìnhvà cuộc sống riêng tư trên khối hệ thống thông tin và kịp thời gỡ bỏ thông tin liênquan cho hành vi này;

c) Phối hợp, thực hiện yêu mong củalực lượng siêng trách bình yên mạng về phòng, phòng gián điệp mạng, bảo vệthông tin thuộc bí mật nhà nước, kín đáo công tác, bí mật kinh doanh, kín đáo cánhân, kín đáo gia đình với đời sinh sống riêng bốn trên hệ thống thông tin.

3. Cơ sở soạn thảo, lưu trữthông tin, tài liệu thuộc kín nhà nước bao gồm trách nhiệm đảm bảo an toàn bí mật đơn vị nướcđược biên soạn thảo, giữ lại trên máy tính, lắp thêm khác hoặc thương lượng trên ko gianmạng theo hiện tượng của điều khoản về đảm bảo bí mật đơn vị nước.

4. Bộ Công an có trọng trách sauđây, trừ lý lẽ tại khoản 5 cùng khoản 6 Điều này:

a) Kiểm tra bình an mạng so với hệthống thông tin đặc biệt quan trọng về bình an quốc gia nhằm mục đích phát hiện, loại bỏ mã độc,phần cứng độc hại, khắc phục và hạn chế điểm yếu, lỗ hổng bảo mật; phạt hiện, phòng chặn, xửlý vận động xâm nhập bất phù hợp pháp;

b) Kiểm tra an toàn mạng đối vớithiết bị, sản phẩm, thương mại & dịch vụ thông tin liên lạc, trang bị kỹ thuật số, thiết bịđiện tử trước lúc đưa vào thực hiện trong hệ thống thông tin quan trọng đặc biệt về anninh quốc gia;

c) Giám sát an ninh mạng đối với hệthống thông tin đặc biệt về an ninh quốc gia nhằm mục tiêu phát hiện, xử trí hoạt độngthu thập trái phép tin tức thuộc kín nhà nước;

d) vạc hiện, xử lý các hành viđăng tải, lưu trữ, dàn xếp trái phép thông tin, tài liệu tất cả nội dung nằm trong bímật bên nước trên không khí mạng;

đ) thâm nhập nghiên cứu, thêm vào sảnphẩm giữ trữ, truyền gửi thông tin, tài liệu có nội dung thuộc bí mật nhà nước;sản phẩm mã hóa tin tức trên không khí mạng theo chức năng, trọng trách đượcgiao;

e) Thanh tra, kiểm tra công tác bảovệ kín đáo nhà nước trên không gian mạng của ban ngành nhà nước và đảm bảo an toàn an ninhmạng của chủ quản hệ thống thông tin quan trọng đặc biệt về bình an quốc gia;

g) tổ chức triển khai đào tạo, đào tạo nângcao dìm thức và kiến thức về đảm bảo bí mật đơn vị nước trên không khí mạng,phòng, chống tiến công mạng, bảo vệ an toàn mạng đối với lực lượng bảo đảm an toàn anninh mạng qui định tại khoản 2 Điều 30 của hiện tượng này.

5. Cỗ Quốc phòng có trọng trách thựchiện những nội dung pháp luật tại các điểm a, b, c, d, đ với e khoản 4 Điều này đốivới khối hệ thống thông tin quân sự.

6. Ban Cơ yếu cơ quan chính phủ có tráchnhiệm tổ chức thực hiện các nguyên tắc của quy định trong việc thực hiện mật mã đểbảo vệ tin tức thuộc bí mật nhà nước được lưu trữ, thương lượng trên không gian mạng.

Điều 18. Phòng, chống hànhvi sử dụng không khí mạng, technology thông tin, phương tiện điện tử nhằm vi phạmpháp công cụ về an toàn quốc gia, độc thân tự, bình an xã hội

1. Hành vi sử dụng không gian mạng,công nghệ thông tin, phương tiện đi lại điện tử nhằm vi phạm pháp luật về bình yên quốcgia, trơ khấc tự, bình yên xã hội bao gồm:

a) Đăng tải, phân phát tán thông tintrên không khí mạng tất cả nội dung hiện tượng tại các khoản 1, 2, 3, 4 và 5 Điều 16và hành vi điều khoản tại khoản 1 Điều 17 của chính sách này;

b) chiếm đoạt tài sản; tổ chứcđánh bạc, đánh tệ bạc qua mạng Internet; trộm cắp cước viễn thông quốc tế trên nềnInternet; vi phạm phiên bản quyền và tải trí tuệ trên không gian mạng;

c) hàng nhái trang thông tin điện tửcủa cơ quan, tổ chức, cá nhân; có tác dụng giả, giữ hành, trộm cắp, cài đặt bán, thu thập,trao thay đổi trái phép tin tức thẻ tín dụng, tài khoản ngân hàng của người khác;phát hành, cung cấp, sử dụng trái phép những phương nhân tiện thanh toán;

d) Tuyên truyền, quảng cáo, mua bánhàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục cấm theo giải pháp của pháp luật;

đ) hướng dẫn fan khác thực hiệnhành vi vi phạm pháp luật;

e) hành vi khác áp dụng không gianmạng, công nghệ thông tin, phương tiện điện tử để vi phi pháp luật về an ninhquốc gia, biệt lập tự, bình yên xã hội.

2. Lực lượng chuyên trách bảo vệan ninh mạng có nhiệm vụ phòng, kháng hành vi sử dụng không gian mạng, côngnghệ thông tin, phương tiện đi lại điện tử nhằm vi bất hợp pháp luật về an ninh quốc gia,trật tự, bình yên xã hội.

Điều 19. Phòng, chống tấncông mạng

1. Hành vi tấn công mạng vàhành vi có tương quan đến tấn công mạng bao gồm:

a) Pháttán công tác tin học gây hại cho mạng viễn thông, mạng Internet, mạng thiết bị tính,hệ thống thông tin, hệ thống xử lý và điều khiển và tinh chỉnh thông tin, các đại lý dữ liệu,phương tiện năng lượng điện tử;

b) tạo cảntrở, rối loạn, có tác dụng tê liệt, gián đoạn, lắng dịu hoạt động, ngăn chặn trái phépviệc truyền đưa tài liệu của mạng viễn thông, mạng Internet, mạng máy tính, hệthống thông tin, khối hệ thống xử lý và tinh chỉnh và điều khiển thông tin, phương tiện điện tử;

c) Xâm nhập,làm tổn hại, chiếm phần đoạt dữ liệu được lưu giữ trữ, truyền chuyển qua mạng viễn thông, mạngInternet, mạng sản phẩm tính, khối hệ thống thông tin, khối hệ thống xửlý và tinh chỉnh và điều khiển thông tin, cửa hàng dữ liệu, phương tiệnđiện tử;

d) Xâm nhập,tạo ra hoặc khai thác điểm yếu, lỗ hổng bảo mật và dịch vụ khối hệ thống để chỉ chiếm đoạtthông tin, thu lợi bất chính;

đ) Sản xuất, tải bán, trao đổi,tặng mang đến công cụ, thiết bị, phần mềm có tính năng tiến công mạng viễn thông, mạng Internet, mạng máy tính, khối hệ thống thôngtin, khối hệ thống xử lý và tinh chỉnh và điều khiển thông tin, đại lý dữ liệu, phương tiện điện tử để áp dụng vào mục đích trái pháp luật;

e) hành động khác gây hình ảnh hưởngđến hoạt động thông thường của mạng viễn thông, mạng Internet, mạng máy tính, hệthống thông tin, hệ thống xử lý và tinh chỉnh thông tin,cơ sở dữ liệu, phương tiện điện tử.

2. Chủ quảnhệ thống tin tức có trọng trách áp dụng giải pháp kỹ thuật nhằm phòng ngừa, ngăn chặn hành vi phương pháp tại các điểm a, b, c, d và e khoản 1 Điều này đốivới khối hệ thống thông tin thuộc phạm vi quản ngại lý.

3. Lúc xảyra tiến công mạng xâm phạm hoặc đedọa xâm phạm chủ quyền, lợi ích, an toàn quốc gia, gâytổn sợ nghiêm trọng đơn thân tự, bình yên xã hội, lực lượng chăm trách bảo đảm anninh mạng công ty trì, phối hợp với chủquản khối hệ thống thông tin và tổ chức, cá nhân có liên quan áp dụng biện pháp xác định xuất phát tấn công mạng, thu thập chứngcứ; yêu mong doanh nghiệp cung cấpdịch vụ bên trên mạng viễn thông, mạng Internet, các dịch vụ ngày càng tăng trên khônggian mạng ngăn lọc tin tức để chống chặn, sa thải hành vi tiến công mạng vàcung cấp cho đầy đủ, kịp thời thông tin, tư liệu liên quan.

4. Trách nhiệm phòng, chống tiến công mạng được qui định như sau:

a) cỗ Công an chủ trì, phối hợpvới Bộ, ngành bao gồm liên quan thực hiện công tác phòng ngừa, vạc hiện, xử lý hànhvi phép tắc tại khoản 1 Điều này xâm phạm hoặc rình rập đe dọa xâmphạm chủ quyền, lợi ích, an toàn quốc gia, tạo tổn hạinghiêm trọng đơn côi tự, an ninh xã hội bên trên phạm vi cả nước, trừ trường phù hợp quy địnhtại điểm b với điểm c khoản này;

b) cỗ Quốc phòng nhà trì, phốihợp cùng với Bộ, ngành có liên quan triển khai công tác phòng ngừa, phạt hiện, xử lýhành vi vẻ ngoài tại khoản 1 Điều này so với hệ thống tin tức quân sự;

c) Ban Cơ yếu chính phủ nước nhà chủtrì, phối phù hợp với Bộ, ngành bao gồm liên quan tiến hành công tác phòng ngừa, phạt hiện,xử lý hành vi dụng cụ tại khoản 1 Điều này đối với hệ thống thông tin cơ yếuthuộc Ban Cơ yếu chính phủ.

Điều 20. Phòng, kháng khủngbố mạng

1. Phòng ban nhà nước gồm thẩmquyền có trách nhiệm áp dụng phương án theo biện pháp của lao lý này, Điều 29 của Luật bình yên thông tin mạng và luật pháp về phòng,chống khủng bố để cách xử trí khủng bố mạng.

2. Công ty quản khối hệ thống thông tinthường xuyên soát soát, kiểm tra hệ thống thông tin trực thuộc phạm vi quản lý nhằm loạitrừ nguy cơ tiềm ẩn khủng tía mạng.

3. Khi phát hiện lốt hiệu,hành vi khủng ba mạng, cơ quan, tổ chức, cá thể phải kịp thời báo mang lại lực lượngbảo vệ an toàn mạng. Cơ quan chào đón tin báo gồm trách nhiệm tiếp nhận đầy đủtin báo về khủng cha mạng với kịp thời thông báo cho lực lượng chăm trách bảo vệan ninh mạng.

4. Bộ Công an chủ trì, phối hợpvới Bộ, ngành có liên quan triển khai công tác phòng, kháng khủng bố mạng, áp dụngbiện pháp vô hiệu hóa nguồn khủng bố mạng, xử lý khủng cha mạng, giảm bớt đến mứcthấp nhất hậu quả xảy ra đối với hệ thống thông tin, trừ ngôi trường hợp lý lẽ tại khoản 5 cùng khoản 6 Điều này.

5. Bộ Quốc phòng nhà trì, phốihợp cùng với Bộ, ngành có liên quan triển khởi công tác phòng, chống khủng cha mạng,áp dụng biện pháp xử lý khủng ba mạng xảy ra so với hệ thống thông tin quân sự.

6. Ban Cơ yếu cơ quan chỉ đạo của chính phủ chủtrì, phối phù hợp với Bộ, ngành có tương quan triển khởi công tác phòng, chống khủngbố mạng, vận dụng biện pháp xử lý khủng ba mạng xảy ra so với hệ thống tin tức cơ yếu nằm trong Ban Cơ yếu chủ yếu phủ.

Điều 21. Phòng ngừa, xử lýtình huống nguy khốn về bình yên mạng

1. Tình huống gian nguy về anninh mạng bao gồm:

a) lộ diện thông tin kích rượu cồn trên không khí mạng có nguy hại xảy ra bạo loạn, quấy phá an ninh, bự bố;

b) tiến công vào khối hệ thống thông tin đặc biệt quan trọng về an ninhquốc gia;

c) Tấncông nhiều khối hệ thống thông tin trên quy mô lớn, độ mạnh cao;

d) Tấn côngmạng nhằm tiêu diệt công trình đặc biệt về an toàn quốc gia, kim chỉ nam quan trọngvề bình yên quốc gia;

đ) tiến công mạngxâm phạm nghiêm trọng công ty quyền, lợi ích, bình an quốc gia; gây tổn hại đặc trưng nghiêm trọng chưa có người yêu tự, bình yên xã hội, quyền và ích lợi hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

2. Trọng trách phòng đề phòng tìnhhuống nguy nan về bình yên mạng được mức sử dụng như sau:

a) Lực lượngchuyên trách bảo vệ an toàn mạng phối hợp với chủ quản khối hệ thống thông tin đặc biệt quan trọng về bình an quốc gia triển khai cácgiải pháp kỹ thuật, nghiệp vụ để phòngngừa, vạc hiện, xử lý tình huống nguy khốn về bình an mạng;

b) công ty lớn viễn thông,Internet, technology thông tin, doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bên trên mạng viễnthông, mạng Internet, các dịch vụ gia tăng trên không gian mạng cùng cơ quan, tổchức, cá nhân có tương quan có trọng trách phối hợp với lực lượng chuyên trách bảovệ bình yên mạng thuộc cỗ Công an trong phòng ngừa, phạt hiện, xử lý tình huốngnguy hiểm về an toàn mạng.

3. Giải pháp xử lý trường hợp nguyhiểm về an ninh mạng bao gồm:

a) xúc tiến ngay phương án phòngngừa, ứng phó nguy cấp về bình yên mạng, chống chặn, thải trừ hoặc giảm nhẹ thiệthại vì chưng tình huống nguy hiểm về an toàn mạng gây ra;

b) thông tin đếncơ quan, tổ chức, cá thể có liên quan;

d) Phân tích, reviews thông tin,dự báo khả năng, phạm vi tác động và mức độ thiệt sợ hãi do trường hợp nguy hiểmvề an ninh mạng khiến ra;

đ) Ngừng cung cấp tin mạng tạikhu vực rõ ràng hoặc ngắt cổng kết nối mạng quốc tế;

e) bố trí lực lượng, phương tiệnngăn chặn, sa thải tình huống nguy nan về bình an mạng;

g) biện pháp khác theo nguyên lý củaLuật bình an quốc gia.

4. Câu hỏi xử lý trường hợp nguy hiểmvề bình an mạng được luật như sau:

a) lúc phát hiện trường hợp nguyhiểm về an toàn mạng, cơ quan, tổ chức, cá thể kịp thời thông báo cho lực lượngchuyên trách bảo vệ an ninh mạng và áp dụng ngay những biện pháp luật pháp tại điểma và điểm b khoản 3 Điều này;

b) Thủ tướngChính đậy xem xét, đưa ra quyết định hoặc ủy quyền cho bộ trưởng liên nghành Bộ Công an coi xét,quyết định, giải pháp xử lý tình huống nguy hiểm về bình yên mạng vào phạm vi toàn quốc hoặc từng địa phương hoặc đối vớimột mục tiêu cụ thể.

Thủ tướng cơ quan chỉ đạo của chính phủ xem xét,quyết định hoặc ủy quyền cho bộ trưởng Bộ Quốc chống xem xét, quyết định, giải pháp xử lý tình huống nguy hiểm về bình an mạng đốivới hệ thống thông tin quân sự và hệ thống thông tin cơ yếu trực thuộc Ban Cơ yếuChính phủ;

c) Lực lượng chuyên trách bảo vệan ninh mạng chủ trì, phối phù hợp với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan áp dụngcác giải pháp quy định tại khoản 3 Điều này để xử trí tình huống nguy hiểm về anninh mạng;

d) Cơquan, tổ chức, cá thể có tương quan có trách nhiệm phối hợp với lực lượng chăm trách bảo vệ bình an mạng thựchiện biện pháp nhằm ngăn chặn, cách xử trí tình huống nguy nan về an ninh mạng.

Điều 22. Đấu tranh bảo vệan ninh mạng

1. Đấu tranh bảo vệ bình an mạnglà hoạt động có tổ chức triển khai do lực lượng chăm trách bảo vệ bình yên mạng thực hiệntrên không gian mạng nhằm bảo vệ an ninh quốc gia và bảo vệ trật tự, an toànxã hội.

2. Câu chữ đấu tranh bảo đảm an toàn anninh mạng bao gồm:

a) tổ chức triển khai nắm tình hình có liênquan đến vận động bảo vệ bình an quốc gia;

b) Phòng, chống tấn công và bảo vệhoạt động bình ổn của khối hệ thống thông tin quan trọng về bình an quốc gia;

c) làm cho tê liệt hoặc hạn chế hoạt độngsử dụng không khí mạng nhằm mục tiêu gây phương hại an toàn quốc gia hoặc tạo tổn sợ hãi đặcbiệt nghiêm trọng bơ vơ tự, bình an xã hội;

d) nhà động tiến công vô hiệu hóa mụctiêu trên không gian mạng nhằm mục tiêu bảo vệ an toàn quốc gia và đảm bảo an toàn trật tự, antoàn thôn hội.

3. Bộ Công an công ty trì, phối kết hợp vớiBộ, ngành gồm liên quan thực hiện đấu tranh bảo vệ an toàn mạng.

Chương IV

HOẠT ĐỘNG BẢO VỆ AN NINHMẠNG

Điều 23. Thực hiện hoạt độngbảo vệ an toàn mạng trong phòng ban nhà nước, tổ chức chính trị ở trung ương và địaphương

1. Nội dung triển khai chuyển động bảovệ an toàn mạng bao gồm:

a) Xây dựng, hoàn thành quy định,quy chế áp dụng mạng máy vi tính nội bộ, mạng máy tính xách tay có kết nối mạng Internet;phương án bảo đảm an ninh mạng so với hệ thống thông tin; phương pháp ứng phó,khắc phục sự cố bình yên mạng;

b) Ứng dụng, tiến hành phương án,biện pháp, công nghệ bảo vệ bình yên mạng so với hệ thống thông tin và thôngtin, tài liệu được lưu giữ trữ, biên soạn thảo, truyền chuyển trên khối hệ thống thông tin thuộcphạm vi quản lý;

c) tổ chức bồi dưỡng kỹ năng vềan ninh mạng được cán bộ, công chức, viên chức, fan lao động; nâng cao năng lựcbảo vệ an ninh mạng mang lại lực lượng bảo vệ bình an mạng;

d) Bảo vệ an ninh mạng trong hoạtđộng cung ứng dịch vụ công trên không khí mạng, cung cấp, trao đổi, thu thậpthông tin cùng với cơ quan, tổ chức, cá nhân, chia sẻ thông tin trong nội bộ và vớicơ quan không giống hoặc trong hoạt động khác theo giải pháp của chủ yếu phủ;

đ) Đầu tư, sản xuất hạ tầng cơ sởvật chất cân xứng với điều kiện đảm bảo triển khai vận động bảo vệ bình an mạngđối với hệ thống thông tin;

e) Kiểm tra an ninh mạng so với hệthống thông tin; phòng, chống hành vi vi phi pháp luật về an toàn mạng; ứngphó, hạn chế và khắc phục sự cố an toàn mạng.

2. Tín đồ đứng đầu tư mạnh quan, tổ chứccó trọng trách triển khai vận động bảo vệ an toàn mạng thuộc quyền cai quản lý.

Điều 24. Kiểm tra an ninh mạngđối với hệ thống thông tin của cơ quan, tổ chức không thuộc danh mục hệ thốngthông tin đặc biệt về bình yên quốc gia

1. Kiểm tra bình yên mạng đối với hệthống tin tức của cơ quan, tổ chức triển khai không thuộc Danh mục khối hệ thống thông tinquan trọng về an toàn quốc gia vào trường phù hợp sau đây:

a) Khi bao gồm hành vi vi phi pháp luậtvề bình yên mạng xâm phạm bình an quốc gia hoặc tạo tổn hại nghiêm trọng đơn độc tự,an toàn xóm hội;

b) lúc có đề nghị của chủ công hệthống thông tin.

2. Đối tượng kiểmtra an ninh mạng bao gồm:

a) hệ thống phần cứng, phần mềm,thiết bị số được áp dụng trong khối hệ thống thông tin;

b) thông tin được lưu giữ trữ, xử lý,truyền chuyển trong khối hệ thống thông tin;

c) Biện pháp đảm bảo an toàn bí mật công ty nướcvà phòng, kháng lộ, mất kín đáo nhà nước qua các kênh kỹ thuật.

3. Nhà quản hệ thống thông tin cótrách nhiệm thông báo cho lực lượng siêng trách bảo vệ an ninh mạng ở trong BộCông an khi phát hiện hành vi vi bất hợp pháp luật về an toàn mạng bên trên hệ thốngthông tin trực thuộc phạm vi quản ngại lý.

4. Lực lượng chăm trách bảo vệan ninh mạng thuộc bộ Công an tiến hành kiểm tra an toàn mạng đối với hệ thốngthông tin của cơ quan, tổ chức trong các trường hợp mức sử dụng tại khoản 1 Điềunày.

5. Trước thời điểm tiến hành kiểmtra, lực lượng chăm trách bảo vệ an ninh mạng thông báo bằng văn bạn dạng cho chủquản khối hệ thống thông tin ít nhất là 12 giờ.

Trong thời hạn 30 ngày tính từ lúc ngàykết thúc kiểm tra, lực lượng chăm trách bảo vệ bình an mạng thông tin kết quảkiểm tra và chỉ dẫn yêu cầu đối với chủ quản hệ thống thông tin trong trường hợpphát hiện nay điểm yếu, lỗ hổng bảo mật; chỉ dẫn hoặc tham gia khắc phục khi bao gồm đềnghị của nhà quản khối hệ thống thông tin.

6. Kết quả kiểm tra an toàn mạngđược bảo mật theo phương tiện của pháp luật.

7. Bao gồm phủquy định trình tự, giấy tờ thủ tục kiểm tra bình yên mạng giải pháp tại Điều này.

Điều 25. Bảo vệ an ninh mạngđối với cửa hàng hạ tầng không khí mạng quốc gia, cổng kết nối mạng quốc tế

1. Bảo vệ bình an mạng so với cơ sở hạ tầng khônggian mạng quốc gia, cổng liên kết mạng nước ngoài phải đảm bảo an toàn kết hợp nghiêm ngặt giữayêu ước bảo vệ an ninh mạng với yêu cầu phát triển kinh tế tài chính - xóm hội; khuyếnkhích cổng liên kết quốc tế để trên lãnh thổ Việt Nam; khích lệ tổ chức,