Mỗi thì trong giờ đồng hồ Anh đều phải có dấu hiệu nhận thấy riêng, với thì hiện nay tại xong xuôi cũng vậy, thậm chí còn khá nhiều dấu hiệu nữa. Nào là since, for rồi just, already,….Cùng tiếng Anh không lấy phí điểm lại các dấu hiệu nhận biết của thì hiện tại tại xong xuôi trong bài viết dưới trên đây nhé!


Dấu hiệu nhận thấy của thì hiện tại hoàn thành

Khi trong câu bao hàm từ sau đây, kết phù hợp với nghĩa ta có thể nhìn ra đây có phải câu thực hiện thì hiện nay tại kết thúc hay không. 

1. Since cùng For

Đây là hai giới từ bỏ đi với thời gian điển hình mang lại thì bây giờ hoàn thành. Trong đó: 

for + quãng thời gian: trong khoảng (for a year, for a long time, …)

since + mốc/điểm thời gian: từ khi (since 1977, since March, …)

Ví dụ:

He has taught English for 10 years. 

Anh ấy sẽ dạy tiếng Anh được 1à năm rồi.

Bạn đang xem: Dấu hiệu nhận biết hiện tại hoàn thành

Justin Bieber has been famous since he was 17 years old.

Justin Bieber vẫn nổi tiếng kể từ khi cậu ấy 17 tuổi.

2. Already, Never, Ever, Just

Vị trí: lép vế “have/ has” và đứng trước đụng từ phân tự II, already hoàn toàn có thể đứng cuối câu. 

Nghĩa: 

Already: rồi (đã… rồi)Never: không bao giờEver: từ bỏ trước mang lại nayJust: vừa, mới

Ví dụ:

I have done my homework already = I have already done my homework.

Tôi vẫn làm bài xích tập rồi.

We have never tried khổng lồ drive a motorbike.

Chúng tôi chưa bao giờ thử lái xe máy.

This is the highest man they have ever met.

Đây là người cao nhất mà bọn họ từng thấy (từ trước mang lại nay).

My students have just finished their test.

Học sinh của mình vừa xong xuôi xong bài xích kiểm tra.

*

3. Recently, Lately: sát đây, vừa mới

Vị trí: mở màn hoặc cuối câu

Ví dụ:

Recently, my mother has felt tired. = My mother has felt tired recently.

Mẹ tôi gần đây cảm thấy tương đối mệt.

I have seen this movie recently.

Tôi đã xem tập phim này ngay gần đây.

Daniel has lost his wallet lately.

Daniel vừa mới làm mất đi ví.


tải về Ebook thủ thuật Não phương thức – Hướng dẫn cách học giờ đồng hồ Anh thực dụng, dễ dàng dàng cho người không có năng khiếu và mất gốc. Rộng 205.350 học viên đã vận dụng thành công với trong suốt lộ trình học logic này.
TẢI NGAY

4. Before: trước đây

Vị trí: đứng cuối câu. 

Ví dụ:

She has never learnt French before.

Cô ấy chưa khi nào học giờ đồng hồ Pháp trước đây.

I have heard this story once before.

Xem thêm: Hoa Hậu Đặng Thu Thảo Hé Lộ Ảnh Cưới Hiếm Hoi Bên Ông Xã Doanh Nhân

Tôi sẽ nghe câu chuyện này một lần trước đây.

5. Yet: chưa

Từ yet xuất hiện cho câu lấp định và câu hỏi, đứng sống cuối câu.

Ví dụ:

My team hasn’t finished the project yet.

Đội của tớ chưa xong xuôi xong dự án. 

Have you cooked dinner yet?

Bạn đang nấu buổi tối chưa? 

6. So far = until now = up to lớn now = up lớn the present: cho đến bây giờ

Những từ này có thể đứng đầu hoặc cuối câu.

Ví dụ:

So far, they have met with no success.

Đến giờ, chúng ta vẫn chưa xuất hiện được thành công xuất sắc nào.

I haven’t had lớn borrow any money up to now.

Tôi không mượn được bất kỳ chút tiền nào cho đến thời điểm này.

7. In/ for/ during/ over + the past/ last + thời gian: trong …. Qua 

Ví dụ: 

During the past 5 years, the company has sold 10,000 cars.

Trong 5 năm qua, công ty đã bán được 10 nghìn mẫu xe.

Over the last 4 months, we have visited 15 cities.

Trong vòng 4 mon qua, cửa hàng chúng tôi đã tới thăm 15 thành phố.

8. đối chiếu hơn nhất/ chu kỳ + thì hiện tại hoàn thành

This is the (so sánh nhất) + thì hiện tại hoàn thành

This is the (first/ second/ only…) time + thì lúc này hoàn thành

Ví dụ:

This is the first time I have eaten Banh mày in Vietnam. 

Đây là lần thứ nhất tôi được nạp năng lượng Bánh Mì ngơi nghỉ Việt Nam.

This is the best champagne I have ever drank. 

Đây là loại sâm panh ngon nhất nhưng mà tôi từng uống.

9. All day, all night, all my life (cả ngày, cả đêm, cả cuộc đời)

Dấu hiệu nhận ra thì hiện nay tại hoàn thành cuối cùng đó là có các từ trên sinh sống cuối câu.

Ví dụ:

My mèo has run all day.

Mèo của mình đã chạy cả ngày rồi. 

We have talked all night và get so tired now.

Chúng tôi đã rỉ tai cả tối và cảm giác rất mệt mỏi bây giờ. 

Bài tập về vệt hiệu nhận biết thì hiện tại tại xong có đáp án

Kiểm tra xem mình đã nắm rõ dấu hiệu phân biệt thì hiện tại tại xong xuôi hay chưa bằng cách hoàn thành những bài tập tiếp sau đây và check ngay lời giải cùng Step Up

Bài 1: Hoàn thành câu với nhắc nhở cho sẵn

A: vị you know where is dad? B: Yes, ….. (I/just/see/him)A: What time does the train leave? B: ….. (it/already/leave)A: What’s in the newspaper today? B: I don’t know ….. (I/not/read/it yet)A: Is Jack coming lớn the cinema with us? B: No, ….. (he/already/see/the film)A: Are your friends here yet? B: Yes, ….. (they/just/arrive)

Đáp án:

I have just seen him.It has already left. I haven’t read it yet.He has seen the film already.They have just arrived. 

Bài 2: Đọc và viết lại câu với từ just, yet & already

Your mom went out. Five minutes later, the phone rings và someone says “Can I speak to lớn your mom?”

You say: I’m afraid .… (go out).

You are eating in a restaurant. The waiter thinks you have finished and starts khổng lồ take your plate away.

You say: Wait a minute! … (not/finish)

You are going to a restaurant tonight. You phoned to reserve a table. Later your friend says: “Shall I phone khổng lồ reserve a table”

You say: No, … (do/it).

You know that a friend of yours is looking for a place lớn live. You want khổng lồ ask him.

You say: … ? (find).

You are thinking about where to lớn go for your holiday. A friend asks: “Where are you going for your holiday?”

You say: … (not/decide).

Đáp án:

I’m sorry. My mom has just gone out.  I haven’t finished it yet. No, I have already done it.  Have you found any place to lớn live yet?  I haven’t decided yet.

Bài 3: Chia dạng đúng rượu cồn từ (quá khứ đối kháng hoặc bây giờ hoàn thành)

When………you………this beautiful dress? (to design)Luckily, my mother………into the bus. (not/ khổng lồ crash)The boys………the ring of their bicycles, we can’t use them now. (take off).………you………your aunt last week? (phone)He never ………milk at school. (not/ drink)The police……… three suspects early this morning. (arrest)She………to nhật bản last month but she just………back. (go/ come)Dan………two phones this year. (already/ lớn buy)How many matches………so far this season? (your team/ win)Tony……… football yesterday. (play)

Đáp án:

When did you design this beautiful dress?Luckily, my mother didn’t crash into the bus.The boys have taken off the ring of their bicycles, we can’t use them now. Did you phone your aunt last week?He has never drunk milk at school.The police arrested three suspects early this morning. She went to nhật bản last month but she has just come back.Dan has already bought two phones this year.How many matches has your team won so far this season? Tony played football yesterday. 

Bài viết trên vẫn điểm lại toàn cục dầu hiệu phân biệt của thì hiện nay tại kết thúc đi kèm với lấy ví dụ như minh họa và bài bác tập bỏ ra tiết. Hơi nhiều dấu hiệu một chút nhưng chỉ cần đọc quen, nói quen là các các bạn sẽ nhớ ngày thôi. Ôn tập thì hiện nay tại chấm dứt cùng với các cấu tạo ngữ pháp giờ Anh không giống để nói cách khác thật hay, viết thật chuẩn nhé!