TPO - sáng 2/6, Ban lãnh đạo xây dựng, trở nên tân tiến 5 huyện thành quận của thành phố hà thành (Ban chỉ huy thành phố) đã tổ chức triển khai hội nghị nghe report của các huyện về tác dụng thực hiện tạo ra 5 huyện thành quận.

Tại hội nghị, report của 5 huyện đến thấy, cùng với 27 tiêu chuẩn xây dựng thị xã thành quận, thị xã Đan Phượng đạt 21 tiêu chí; thị xã Đông Anh đạt 26 tiêu chí, tạo thêm 5 tiêu chí đạt đối với thời điểm báo cáo cuối năm 2021. Trong khi đó, thị trấn Gia Lâm đạt 25 tiêu chí; thị trấn Hoài Đức đạt 22 tiêu chí; huyện Thanh Trì đạt 24 tiêu chí.

Bạn đang xem: Các huyện sắp lên quận của hà nội

Với 15 tiêu chuẩn xã thành phường, thị trấn Gia Lâm đạt 9 tiêu chuẩn (20/22 xã, thị trấn chưa đạt); thị xã Thanh Trì đạt 10 tiêu chuẩn (16/16 xã, thị trấn chưa đạt); thị trấn Đan Phượng đạt 6 tiêu chuẩn (16/16 xã, thị xã chưa đạt); thị xã Đông Anh đạt 13 tiêu chuẩn (10/24 xã, thị trấn chưa đạt); thị xã Hoài Đức đạt 7 tiêu chuẩn (19/20 xã, thị xã chưa đạt).

*

Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hà thành Chu Ngọc Anh phát biểu tại hội nghị

Thời gian tới, các huyện đến biết, đã xuất bản các giải pháp cụ thể nhằm kết thúc các tiêu chuẩn còn lại. Bên trên cơ sở tiến hành các trách nhiệm đến hết năm 2021, các huyện đã gây ra và khuyến cáo lộ trình chấm dứt Đề án thi công huyện thành quận.

Cụ thể, huyện Đông Anh phấn đấu dứt đề án trong năm 2022; huyện Gia Lâm với huyện Hoài Đức phấn đấu xong năm 2023; huyện Thanh Trì phấn đấu dứt năm 2024 và huyện Đan Phượng phấn đấu hoàn thành năm 2025.

Lãnh đạo 5 thị xã cũng ý kiến đề xuất thành phố chi tiêu hệ thống giao thông; trả lời tiêu chuẩn chỉnh của siêu thị mini; giám sát và đo lường lại tiêu chí phần trăm nước thải thành phố được xử lý đạt quy chuẩn chỉnh kỹ thuật. Cùng với đó là hướng dẫn triển khai các tiêu chí: tỷ lệ đường giao thông vận tải đô thị; diện tích giao thông trên dân số; nấc tăng trưởng kinh tế tài chính 3 năm ngay gần nhất; tỷ trọng công nghiệp, chế tạo và mến mại, du lịch trong cơ cấu tổ chức kinh tế; tỷ lệ lao cồn phi nông nghiệp.

Xem thêm:


Theo reviews của Sở KHĐT (cơ quan trực thuộc Ban Chỉ đạo), cả 5 huyện rất nhiều đã kiến tạo lộ trình và dự loài kiến thời gian dứt từ năm 2022 đến 2025.

Tuy nhiên, dựa trên tình trạng thực tế, đánh giá của các sở chăm ngành, Sở dự kiến đến năm 2025 sẽ có được 2 huyện gồm khả năng ngừng đề án là thị trấn Đông Anh cùng huyện Gia Lâm.

Qua đó, Sở đề xuất Ban chỉ đạo thành phố xem xét, kiểm soát và điều chỉnh lộ trình thực hiện đề án của 5 thị trấn như sau: thị xã Đông Anh với huyện Gia Lâm sẽ chấm dứt trong tiến trình 2022-2025; 3 huyện còn lại rà soát, báo cáo Ban chỉ huy xem xét điều chỉnh giãn quá trình với lộ trình phù hợp...

Phát biểu kết luận hội nghị, quản trị UBND thành phố tp hà nội Chu Ngọc Anh, Trưởng ban chỉ đạo thành phố kiến nghị 5 thị xã và các sở, ngành trả thiện báo cáo chi tiết gửi Ban chỉ đạo thành phố trong tháng 6/2022. Cùng với đó, cần làm rõ trách nhiệm của từng huyện cùng sở, ngành trong việc triển khai triển khai các đầu việc, kịp thời túa gỡ vướng mắc tạo ra theo từng nhóm vụ việc cụ thể.

Chủ tịch ubnd thành phố cũng đề nghị những huyện thống kê lại những sự việc cần xin công ty trương để báo cáo Thành ủy đúng lúc xem xét, qua đó hỗ trợ 5 huyện hoàn thành việc trở nên tân tiến thành quận theo như đúng lộ trình.