Biển báo “Cấm dừng xe và đỗ xe” và “Cấm đỗ xe” xuất hiện phổ biến trên các tuyến đường, tuy nhiên nhiều người tham gia giao thông vẫn chưa nắm được quy định để dừng xe, đỗ xe đúng cách. Bài viết sau đây sẽ cung cấp các quy định về hiệu lực của 02 loại biển báo này.

Đang xem: Biển báo cấm dừng và đỗ xe

*

Mục lục bài viết

Tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41:2019/BGTVT ban hành kèm theo Thông tư 54/2019/TT-BGTVT quy định về 02 loại biển báo gồm biển “Cấm dừng xe và đỗ xe” và “Cấm đỗ xe”, hiệu lực của 02 biển báo này như sau:

1. Quy định về biển báo “Cấm dừng xe và đỗ xe”

Biển P.130 “Cấm dừng xe và đỗ xe” (Ảnh minh họa)

– Để báo nơi cấm dừng xe và đỗ xe, đặt biển số P.130 “Cấm dừng xe và đỗ xe”.

Biển có hiệu lực cấm các loại xe cơ giới dừng và đỗ ở phía đường có đặt biển trừ các xe được ưu tiên theo quy định. Đối với các loại xe ô tô buýt chạy theo hành trình quy định được hướng dẫn vị trí dừng thích hợp.

– Hiệu lực cấm của biển bắt đầu từ vị trí đặt biển đến nơi đường giao nhau hoặc đến vị trí quy định đỗ xe, dừng xe (hoặc đến vị trí đặt biển số P.135 “Hết tất cả các lệnh cấm” nếu đồng thời có nhiều biển cấm khác hết tác dụng).

Biển P.135 “Hết tất cả các lệnh cấm” (Ảnh minh họa)

Nếu cần thể hiện đặc biệt thì vị trí bắt đầu cấm phải dùng biển số S.503f và vị trí kết thúc, dùng biển số S.503d “Hướng tác dụng của biển” đặt bên dưới biển chính.

Biển S.503f (Ảnh minh họa)

Biển S.503d (Ảnh minh họa)

– Trong trường hợp chỉ cấm dừng, đỗ xe vào thời gian nhất định thì dùng biển số S.508 (a, b).

Biển báo S.508 (a, b) (Ảnh minh họa)

– Trong phạm vi có hiệu lực của biển, nếu có chỗ mở dải phân cách cho phép xe quay đầu thì cần đặt thêm biển số P.130 nhắc lại.

Xem thêm: Làm Sao Để Nói Tiếng Anh Lưu Loát Nhất, Làm Sao Luyện Nói Tiếng Anh Lưu Loát Và Mạch Lạc

2. Quy định về biển báo “Cấm đỗ xe”

Biển số P.131 (a,b,c) “Cấm đỗ xe” (Ảnh minh họa)

– Để báo nơi cấm đỗ xe trừ các xe được ưu tiên theo quy định, đặt biển số P.131 (a,b,c) “Cấm đỗ xe”.

Biển số P.131a có hiệu lực cấm các loại xe cơ giới đỗ ở phía đường có đặt biển.

Biển số P.131b có hiệu lực cấm các loại xe cơ giới đỗ ở phía đường có đặt biển vào những ngày lẻ và biển số P.131c vào những ngày chẵn.

– Hiệu lực cấm và thời gian cấm đỗ xe áp dụng theo quy định đối với biển số P.130 ở mục (1).

– Trong phạm vi có hiệu lực của biển, nếu có chỗ mở dải phân cách cho phép xe quay đầu thì cần đặt thêm biển nhắc lại.

Xem thêm:

Như vậy, hiệu lực của biển báo “Cấm dừng xe và đỗ xe” và “Cấm đỗ xe” được xác định từ vị trí đặt biển đến nơi đường giao nhau hoặc đến vị trí quy định đỗ xe, dừng xe hoặc biển báo hết các lệnh cấm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *